UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana i izložba

Studenti završne godine Master akademskih studija Arhitektura i Integralni urbanizam prošle nedelje branili su svoje master radove na predmetima Kurs M9.2. – Projekat i Kurs MASU M4.3. – Master projekat. Tom prilikom je organizovana izložba svih master radova, a fotografije možete pogledati na zvaničnoj Facebook stranici Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta.

Čestitamo diplomiranim Master inženjerima arhitekture i Master inženjerima urbanizma i regionalnog razvoja!

1314_M9_IMG_1840

Master projekat MASA

Izradom master projekta u okviru Modula M9 – Master projekat student diplomira. Master projekat predstavlja rad u kome student povezuje sva stečena znanja i veštine, pokazuje da vlada procesom istraživanja, konceptualizacije, projektovanja i materijalizacije složenih urbanističkih, arhitektonsko-urbanističkih celina, kao i drugim temama (opštim i u okviru usmerenja). Cilj master projekta je uvođenje studenta u visok stepen samostalnosti u svim fazama projekta. Po pravilu, teme master projekta su sintezne, i zahtevaju primenu širokog spektra predhodno stečenih znanja, veština i kompetencija.

Rad podrazumeva istraživanje i definisanje projektnog zadatka (pisanu tezu), grafički prikaz, prostorni prikaz, i usmenu javnu odbranu pred komisijom. Studenti master projekat rade u mentorskom studiju koga biraju prema okvirno problemski ponuđenom programu. Mentorski studio vodi jedan nastavnik, sa saradnikom. Studio ima najmanje 5 i najviše 10 studenata. Predviđene su i obavezne konsultacije sa nastavnicima iz bliskih oblasti.

Predviđena je javna usmena odbrana projekta posle 21 nedelje pred komisijom koju čine nastavnik i konsultanti sa drugih katedri i nastavnici iz drugih studija. Ocena se definiše na osnovu integralne evaluacije svih pojedinih aspekata projekta.

1314_M9_IMG_1834

Mentori studija ovogodišnjih Master projekata MASA:

mr Petar Arsić, redovni profesor
dr Milan Glišić, redovni profesor
dr Vladan Đokić, redovni profesor
dr Lidija Đokić, redovni profesor
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor
arh. Zoran Lazović, redovni profesor
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor
arh. Miodrag Mirković, redovni profesor
arh. Mihailo Timotijević, redovni profesor
dr Dragana Vasiljević Tomić , vanredni profesor
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor
mr Milan Vujović, vanredni profesor
arh. Milan Đurić, vanredni profesor
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor
arh. Dejan Miljković, vanredni profesor
arh. Borislav Petrović, vanredni profesor
mr Aleksandar Videnović, docent
dr Đorđe Stojanović, docent
mr Budimir Sudimac, docent
arh. Nebojša Fotirić, docent
dr Vladimir Milenković, docent
arh. Vesna Cagić Milošević, docent

1314_M9_IMG_1905

Master projekat MASU

Cilj izrade završnog Master rada na Kursu MASU M4.3. – Master projekat je osposobljavanje studenata za primenu integralnog pristupa u istraživanju i oblikovanju urbanog prostora i usmeravanju urbanog razvoja. Rad obuhvata izradu master teze i master projekta. Master teza je predmet na kome se studenti obučavaju za samostalno istraživanje i rezultuje uspostavljanjem teoretskih i metodoloških osnova za pojedinačne završne master projekte. Master projekat predstavlja samostalni rad na primeni integralnog pristupa oblikovanju urbanog prostora i usmeravanju urbanog razvoja u okviru teme definisane master tezom, u konkretnom prostornom i razvojnom kontekstu.

Zajednički tematski okvir zadatka u izradi Master teze i projekta za sve studente Master studija Integralni urbanizam predstavlja razrada prioritetnih projekata „Strategije integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kragujevca“.

Izrada završnog Master rada organizuje se u okviru zvanične saradnje između Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i GIZ projekta „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji“ koju sprovodi AMBERO Consulting, predstavništvo iz Beograda. Saradnja se odvija u okviru realizacije II faze GIZ-ovog projekta i podrazumeva različite aktivnosti koje omogućavaju implementaciju rezultata Projekta GIZ-a u okviru nastavne aktivnosti Arhitektonskog fakulteta. GIZAMBERO je istovremeno i jedan od nosilaca izrade „Strategije integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kragujevca“. Prezentacija ovog dokumenta je održana na Arhitektonskom fakultetu 14.02.2014.godine i predstavlja inicijalnu fazu rada na Master radu.

Rad na Master tezi i projektu prati Konsultantski tim eminentnih stručnjaka kao predstavnika institucija od značaja za urbanizam u Srbiji, kao što su: Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, Urbanistički Zavod Beograda, Inženjerska komora Srbije, Direkcija za urbanizam Kragujevac, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, GIZAMBERO.

1314_M4_3_IMG_8422
Foto: Ratka Čolić

Mentori studija ovogodišnjih Master projekata MASU:

dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor
arh. Zoran Đukanović, docent
mr Jelena Živković, docent
dr Ksenija Lalović, docent
dr Marija Maruna, docent
mr Biserka Mitrović, docent
mr Uroš Radosavljević, docent
Prof Dr Arnaldo Bibo Cecchini
Prof Dr Alessandro Plaisant

1314_M4_3_IMG_8469
Foto: Ratka Čolić