UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

COST je međuvladin okvir za evropsku saradnju u domenu nauke i tehnologije, koji omogućava da se istraživanja, koja se finansiraju na nacionalnom nivou, a u čijoj realizaciji učestvuje najmanje pet institucija iz zemalja članica programa, koordiniraju na evropskom nivou. COST program finansijski podržava aktivnosti koje se odnose na organizaciju konferencija, seminara, sastanaka radnih grupa, sastanaka upravnih odbora pojedinačnih projekata ovog programa, učešće u treninzima, letnjim školama, kao i troškove kratkih naučnih poseta.