UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Validation certificate - University of Belgrade

Studijski programi Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Osnovne akademske studije Arhitektura i Master akademske studije Arhitektura, su RIBA akreditovani od 2015. godine.

U skladu sa RIBA procedurama predviđena je revalidacija akreditovanih programa u toku 2020 godine. Proces je uspešno okončan 2021. godine kada je RIBA komisija u svom izveštaju potvrdila da Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet ispunjava sve kriterijume za revalidaciju studijskih programa.
Proces akreditacije prema standardima RIBA je prvenstveno zasnovan na uvidu u studentske portfolije. Uspešnost aplikacije se temelji na usklađenosti između (1) studentskog portfolija, (2) evaluacije (ocenjivanju) studentskog rada, i (3) formiranih kriterijuma (ciljeva i zadataka) u kurikulumu svakog predmeta.

Izveštaju o pozitivnoj reakreditaciji možete pristupiti OVDE, kao i na zvaničnom RIBA sajtu.

Takođe, naglašavamo da proces akreditacije prema standardima RIBA nije istovetan za sve škole. Varijacije su prvenstveno uslovljene brojem studenta i karakteristikama nastavnih programa svake škole. Komisija za pripremu RIBA akreditacije će obaveštavati nastavnike o svim izmenama i mogućim dodatnim obavezama.

Za sve dodatne informacije ili pitanja studenti, nastavnici i saradnici se mogu obratiti Komisiji za pripremu RIBA akreditacije na mejl adresu riba.akreditacija@arh.bg.ac.rs.

The Royal Institute of British Architects

Kraljevski institut britanskih arhitekata – RIBA (The Royal Institute of British Architects) je stručno telo koje predstavlja arhitekte prvenstveno u Velikoj Britaniji ali i u inostranstvu, osnovano radi unapređenja arhitekture još davne 1837. godine.

RIBA institut se zalaže za bolje zgrade, bolja naselja i bolje okruženje kroz rad sa svojim članovima. Institut uspostavlja profesionalne standarde, daje podršku i procenjuje rad svojih članova u Velikoj Britaniji i širom sveta.RIBA takođe sarađuje sa Vladom Velike Britanije na poboljšanju dizajna i kvaliteta javnih građevina, novih stambenih zgrada i naselja.

Članstvo u RIBA predstavlja simbol profesionalne izvrsnosti s obzirom da se RIBA sertifikat smatra ”zlatnim standardom” struke. RIBA i celokupna mreža članova rade na unapređivanju i promociji profesionalnih izazova, predvode u dobrom dizajnu i utiču na vladine politike i zakonodavstvo koje određuje samu profesiju.

RIBA poseduje najveću i najvredniju kolekciju arhitektonskih planova, fotografija i arhiva na celom svetu. U svom svakodnevnom radu, RIBA organizuje javna predavanja, izložbe, događaje i dodelu nagrada a sve to u cilju pomaganja ljudima da bolje razumenju sopstveno okruženje i da ga sagledaju na jedan novi način.

RIBA validacija je međunarodno priznat reper za izvrsnost u arhitekturi. Arhitektonski fakulteti širom sveta pozivaju RIBA da razmotre njihove nastavne programe zato što sam proces nudi usluge recenzije najvišeg kvaliteta od strane stručnjaka. RIBA pruža rigoroznu i sistematsku inspekciju arhitektonskih nastavnih programa da bi osigurala paritet na međunarodnoj skali, a u isto vreme poštujući lokalne obrazovne sisteme u okviru kojih fakulteti rade. Ovo je ključni faktor u misiji RIBA da unapredi arhitekturu i promoviše izvrsnost u profesiji. Suština sadašnje teorije i prakse arhitekture je reprezentovana u RIBA Panelu za validaciju, čiji članovi su iskusni predavači i praktičari. Preko 90 kurseva je trenutno validirano od strane RIBA i ovaj broj konstantno raste.

RIBA_Validation_Procedures

Vesti vezane za proces RIBA akreditacije