UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
zaposleni

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet ima ukupno 183 zaposlenih. Nenastavnog osoblja ima 40, a struktura nastavnog osoblja ukupno broji 143 eksperta (28 redovna profesora, 27 vanrednih profesora, 28 docenata, 12 asistenta sa doktoratom, 30 asistenata, 2 saradnika u nastavi, 7 naučnih saradnika, 3 istraživača saradnika i 6 istraživača pripravnika).

Predavački tim Arhitektonskog fakulteta je aktivno uključen i u naučno-istraživački i u stručno-umetnički primenjen u praksi rad. Takav pristup, koji povezuje teorijski rad i praktično iskustvo dovodi do napretka u izgradnji prakse i naučnih i istraživačkih delatnosti Arhitektonskog fakulteta.

Predavači i naučni istraživači, stručnjaci za različite oblasti, edukuju studente, inspirišu ih, podstiču na istraživanje, kreativnost i rad. Na taj način se individualnim i timskim radom nastavnika povećava kvalitet nastave na Arhitektonskom fakultetu. Takođe, zaposleni na Arhitektonskom fakultetu zajedničkim radom učestvuju u poslovanju fakulteta u ostalim delatnostima i doprinose saradnji sa različitim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.