UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Studentska služba

Studentska služba vrši sledeće poslove:

 • priprema i obavlja upis na osnovne, diplomske, specijalističke i doktorske akademske studije;
 • učestvuje u pripremi za izdavanje informatora za upis na studije;
 • obavlja poslove organizacije polaganja ispita i odbrana seminarskih i diplomskih radova, specijalističkih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija;
 • obavlja administrativne poslove u vezi sa priznavanjem stranih javnih isprava;
 • obavlja sve administrativne poslove oko sticanja naučno-istraživačkih zvanja;
 • obavlja sve poslove društvenog standarda studenata;
 • obavlja tehničke poslove u vezi sa fondovima, legatima i nagradama studenata;
 • obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Veća posle-diplomskih studija, Komisije za nastavu i sl. i
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta.

Studentska služba radi i sa strankama, prema rasporedu koji utvrđuje Dekan Fakulteta.

… pročitaj više

Opšta služba

Opšta služba obavlja sledeće poslove:

 • u vezi sa radom organa upravljanja i stručnih organa Fakulteta;
 • kadrovske;
 • administrativne;
 • u vezi sa osiguranjem Fakulteta i zaposlenih;
 • arhiviranja opšte arhive;
 • deo nabavki za potrebe Fakulteta;
 • javnih nabavki i bezbednosti i zdravlja na poslu;
 • kurirske i druge poslove iz delatnosti službe.

Radom službe rukovodi Sekretar Fakulteta.

… pročitaj više

Redakcija vebsajta

Redakcija vebsajta radi na informisanju i edukaciji studenata arhitekture i arhitekata putem vebsajta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Redakcija planira, organizuje i vodi poslove vezane za prezentovanje Arhitektonskog fakulteta putem vebsajta u cilju unapređenja poslovanja i promovisanja Arhitektonskog fakulteta i arhitektonske struke u zemlji i inostanstvu.

Redakcija prikuplja i kreira vesti i podatke za vebsajt radi što bolje obaveštenosti nastavnika i studenata Arhitektonskog fakulteta i radi prezentacije rada, ostvarenja i priznanja Arhitektonskog fakulteta, njegovih nastavnika i studenata.

… pročitaj više

Finansijska služba

Finansijska služba vrši sledeće poslove:

 • vodi finansijsko i materijalno knjigovodstvo, knjigovodstvo osnovnih sredstava i knjigovodstvo ličnih dohodaka;
 • evidentira i utvrđuje ukupan prihod, materijalne troškove, dohodak, zakonske i ugovorne obaveze, čist prihod, zarade zaposlenih i njihovu raspodelu;
 • evidentira i utvrđuje ukupan prihod, materijalne troškove, autorske honorare i isplate drugih naknada spoljnim saradnicima i isplate zarada zaposlenima na naučno-istraživačkim i stručno-umetničkim zadacima, kursevima, na svim stepenima studija i sl.;
 • izrađuje predloge finansijskih planova, periodičnih obračuna i završnih računa;
 • prati kretanje sredstava i izvora sredstava;
 • izrađuje analize o radu i poslovanju iz svog domena;
 • izrađuje analize za obrazovanje cena usluga;
 • izrađuje kalkulacije za raspodelu sredstava za rad na zadacima;
 • vrši i druge materijalno-finansijske poslove i
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta.
… pročitaj više

Služba tehničko-higijenskog održavanja

Služba tehničko-higijenskog održavanja obavlja sledeće poslove:

 • održavanja prostorija, instalacija i opreme;
 • higijenskog održavanja prostora Fakulteta;
 • protivpožarne zaštite;
 • zagrevanje prostorija i
 • druge poslove iz delatnosti službe.

Radom službe rukovodi Sekretar Fakulteta.

… pročitaj više