UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Funkcija departmana je da organizuju studije u jednoj obrazovno-naučnoj, odnosno obrazovno-umetničkoj oblasti u okviru odgovarajućih polja. Svaki departman može, u saradnji sa drugim departmanima, učestvovati u nastavi u drugim obrazovno-naučnim, odnosno obrazovno-umetničkim oblastima. Nastavni, naučno-istraživački i umetnički rad na svakom departmanu organizuje i koordinira rukovodilac departmana.

Departman za arhitekturu

Departman za urbanizam

Departman za arhitektonske tehnologije

Departman za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti