UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet ima tri departmana Departman za arhitekturu, Departman za urbanizam i Departman za arhitektonske tehnologije.

Na Departmanu za arhitekturu ima ukupno 72 zaposlena (11 redovnih profesora, 16 vanrednih profesora, 17 docenata i 28 asistenata), Departman za urbanizam ima 25 (6 redovnih profesora, 2 vanredna profesora, 9 docenata i 8 asistenata), a Departman za arhitektonske tehnologije 27 zaposlenih (6 redovnih profesora, 3 vanredna profesora, 10 docenata i 8 asistenata).

Funkcija departmana je da organizuju studije u jednoj obrazovno-naučnoj, odnosno obrazovno-umetničkoj oblasti u okviru odgovarajućih polja. Svaki departman može, u saradnji sa drugim departmanima, učestvovati u nastavi u drugim obrazovno-naučnim, odnosno obrazovno-umetničkim oblastima. Nastavni, naučno-istraživački i umetnički rad na svakom departmanu organizuje i koordinira rukovodilac departmana.

Departman za arhitekturu

Departman za urbanizam

Departman za arhitektonske tehnologije

Departman za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti