УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

IMG_7743_web

Адреса студентске службе:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Студентска служба
други спрат, соба 205
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд

тел. бр. +381 11 3370199
е-маил: studentskasluzba@arh.bg.ac.rs

Радно време студентске службе:

од 12 до 14 часова сваког радног дана.

Руководилац студентске службе:

мр Милица Пејановић,
Шеф
тел. бр. +381 11 3370199

Тим:

Данијел Степић
референт за студентска питања
тел. бр. +381 11 3370199

Јована Шормаз Костић, техничар за високоградњу
Виши стручнотехнички сар. за студије и сту. питања
тел. бр. +381 11 3370199

Горан Радивојевић, дипл.инж.арх.
референт за студентска питања
тел. бр. +381 11 3370199

Последипломске студије
Весна Мулић, стручнотехнички сар. за студије и сту. питања
Канцеларија 204
vesnam@arh.bg.ac.rs
тел. бр.+381 11 3218736

Студентска служба врши следеће послове:

 • припрема и обавља упис на основне, дипломске, специјалистичке и докторске академске студијe;
 • учествује у припреми за издавање информатора за упис на студије;
 • обавља послове организације полагања испита и одбрана семинарских и дипломских радова, специјалистичких радова, магистарских теза и докторских дисертација;
 • обавља административне послове у вези са признавањем страних јавних исправа;
 • обавља све административне послове око стицања научно-истраживачких звања;
 • обавља све послове друштвеног стандарда студената;
 • обавља техничке послове у вези са фондовима, легатима и наградама студената;
 • обавља административно-техничке послове за потребе Већа после-дипломских студија, Комисије за наставу и сл. и
 • обавља и друге послове утврђене Статутом Факултета.

Студентска служба ради и са странкама, према распореду који утврђује Декан Факултета.

Информације везане за студентску службу