УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

201819-BIBLIOTEKA-AF-3_opt

Библиотека је намењена корисницима: студентима, наставном особљу, осталим учесницима у настави и ненаставном особљу. Библиотека прати ток наставе и организује управљање својим фондовима, што је повезано са каталогизацијом и позајмицом. Пружа информације о свом раду и књижном фонду који поседује како у штампаној тако и у дигиталној форми. У свом саставу Библиотека има и читаоницу намењену студентима Факултета.

Библиотека је део Информационо-документационог центра (ИнДоЦ).

Радно време библиотеке:

од 8 до 20 часова сваког радног дана
(Библиотека има и летњи распоред рада.)

Руководилац ИнДоЦ-а:

Мирјана Рибић, дипл. библиотекар-информатичар
шеф библиотеке
е-маил: mikica@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218710

Тим библиотеке:

Катарина Ракоњац, књижничар
самостални књижничар
kaca@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218710

Тамара Живковић, дипл. библиотекар-информатичар
библиотекар
tamara@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218710

201819-BIBLIOTEKA-AF-1_opt

У свом саставу Библиотека има читаоницу намењену студентима Факултета.

AF_biblioteka_2017_opt

Додатне информације

Погледајте издања факултета и публиковане радове наставника и сарадника у оквиру Репозиторијума Универзитета у Београду – Ахитектонског факултета – РАФ 

 

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОЗИ

За претраживање целокупног фонда библиотеке корисницима је на располагању електронски каталог. У оквиру пројекта Виртуелна библиотека Србије, Библиотека Архитектонског факултета, укључена је у узајамни електронски каталог Србије, који обједињује записе свих библиотека укључених у систем.

Виртуелна библиотека Србије: Електронски каталог Библиотеке Архитектонског факултета

Виртуелна библиотека Србије: Електронски каталог библиотека чланица Србије
Узајамна библиографско-каталошка база података COBIB.SR

Електронски каталог земаља чланица система COBISS


ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОРИ НАУЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА

КоБСОН

Конзорцијум Библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН), врши куповину иностране научне литературе у електронском облику за потребе научне заједнице Србије, средствима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Електронски часописи и књиге доступне су научницима, истраживачима, професорима и студентима у Србији у оквиру матичних институција, које су повезане преко Академске мреже Србије.

Омогућен је и удаљени приступ „од куће“, потписивањем лиценце, којом се корисници обавезују да ће се придржавати правила коришћења.

Право на личну лиценцу, имају сви запослени у академским и научним институцијама чији је оснивач Република Србија, као и докторанти који су стипендисти Министарства науке.

Више о КоБСОН-у можете прочитати овде.

КоБСОН | Прегледање часописа

КоБСОН | Прегледање књига


Цитатне базе

Цитатне базе су базе података, које пружају могућност праћења цитираних радова, и уз библиографски опис документа дају и попис употребљене литературе. Пописи литературе, називају се и цитатним референцама. Претраживање по цитаним референцама, омогућава праћење одређене теме, кроз чланке који се њоме баве. Цитатне базе, дају информације о најпопуларнијим, највише цитираним и најчитанијим радовима у оквиру неке научне области.

WoS (Web of Science)
Web of Science – објашњење на српском

SCOPUS
SCOPUS – објашњење на српском

SCINDEKS (Српски цитатни ндекс)
SCIndeks – упутство за коришћење
Српски цитатни индекс је база података, која се користи за претраживање домаћих научних часописа и чланака. Поред метаподатака и цитатних информација о радовима, омогућава и приступ пуном тексту чланака часописа, који су се одлучили за отворени приступ.
Више о SCIndeks-у можете прочитати овде.


Цитираност аутора

Цитираност  истраживача, се добија на основу захтева и утврђује се на основу цитаних база, које обухватају велики број најутицајнијих научних часописа у свету. Званичну потврду о броју цитата, издаје Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”.

Више о цитираности аутора можете прочитати овде.


ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ У СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ

Open Access

Отворени приступ – Open Access – представља иницијативу да се резултати научних истраживања учине доступним свим научницима. Циљ је да научни радови буду у електронској форми а коришћење без новчане надокнаде.

Шта је отворени приступ: Научна литература отвореног приступа састоји се од бесплатних он-лине копија чланака објављених у рецензираним научним часописима, затим конгресних саопштења, техничких извештаја, дисертација и радних материјала. У највећем броју случајева њихова употреба није ограничена лиценцама. То значи да се без надокнаде могу користити за потребе истраживања, наставе или у друге сврхе.

Шта отворени приступ није: Постоји неколико неспоразума о отвореном приступу. Отворени приступ није самопубликовање, нити је то начин да се избегне рецензија или штампање, а није ни научна литература “ниже” класе и вредности. Једноставно то је начин како да се резултати научног рада учине бесплатнима и онлине доступнима целокупној научној заједници.


ROAR – Registry of Open Access Repositories – каталог репозиторијума отвореног приступа. Архиве отвореног приступа је могуће претраживати по географским регијама , типу садржаја, итд.

DOAJ – Directory of Open Access Journals – директоријум часописа отвореног приступа. Чланци великог броја часописа доступни су у пуном тексту.

OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories – директоријум са преко 2900 академских репозиторијума у режиму отвореног приступа. Осим листе репозиторијума, обезбеђује и прегледање садржаја.


БИБЛИОГРАФИЈЕ

Библиографије научних и стручних радова

У Библиотеци Архитектонског факултета, уносе се подаци о библиографским јединицама, за израду персоналних библиографија, научних и стручних радова наших наставника и сарадника. Увид у библиографије истраживача, истраживачких организација и истраживачких пројеката, омогућен је преко сервиса E-CRIS.SR.

E-CRIS.SR је информациони систем, који успоставља евиденцију о истраживачима, установама и истраживачким пројектима и неопходан је за вођење библиографија наставника и сарадника. Повезан је са COBISS системом.

E-CRIS.SR листа за Архитектонски факултет у Београду

НАПОМЕНА: за добијање шифре истраживача, контактирајте Библиотеку АФ!


ПРЕДАТОРСКИ ЧАСОПИСИ

Наставницима, истраживачима и сарадницима, Ректорски колегијум Универзитета у Београду препоручује да, приликом припреме за објављивање резултата свог научноистраживачког рада, провере часопис у којем планирају да публикују свој рад.

Упозорење на „предаторске“ часописе и издаваче

Препоруке ауторима где објавити:
Think. Check. Submit. – Међународна организација, која младим истраживачима, покушава да олакша поступак проналажења и препознавања поузданих часописа, у које могу слати своје радове за објављивање.

Више о предаторским часописима можете прочитати овде.


НАСЛОВНЕ СТРАНИЦЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА, СУ ПРЕУЗЕТЕ СА АМАЗОНА И ЗВАНИЧНИХ СТРАНИЦА ИЗДАВАЧА, У ЦИЉУ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА. ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРИПРЕМИЛА МИРЈАНА РИБИЋ

НАСЛОВНЕ СТРАНИЦЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА, СУ ПРЕУЗЕТЕ СА АМАЗОНА И ЗВАНИЧНИХ СТРАНИЦА ИЗДАВАЧА, У ЦИЉУ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА. ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРИПРЕМИЛА МИРЈАНА РИБИЋ

НАСЛОВНЕ СТРАНИЦЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА, СУ ПРЕУЗЕТЕ СА АМАЗОНА И ЗВАНИЧНИХ СТРАНИЦА ИЗДАВАЧА, У ЦИЉУ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА.
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРИПРЕМИЛА МИРЈАНА РИБИЋ

НАСЛОВНЕ СТРАНИЦЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА, СУ ПРЕУЗЕТЕ СА АМАЗОНА И ЗВАНИЧНИХ СТРАНИЦА ИЗДАВАЧА, У ЦИЉУ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА.
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРИПРЕМИЛА МИРЈАНА РИБИЋ

Насловне странице књига и часописа, су преузете са Амазона и званичних страница издавача, у циљу презентације фонда Библиотеке Архитектонског факултета.
Презентације припремила Мирјана Рибић