УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Фонд за науку Републике Србије је државна организација која пружа подршку научно-истраживачкој делатности. Основан је у марту 2019. године са циљем да се обезбеде подршка и услови за континуирани развој научно-истраживачких и развојних активности у Републици Србији, неопходних за напредак друштва заснованог на знању.

Фонд за науку подржава пројекте са јасним и одрживим циљевима, концептом и систематичном и добро осмишљеном методологијом рада. Висок ниво научне изврсности, квалитета и иновативности идеја представља фундаменталну вредност свих пројеката Фонда.

Пројекти треба да допринесу решавању релевантних друштвених тема. Квалитет предлога оцењује се на основу употребне и дисеминационе вредности очекиваних резултата. Пројектне активности и резултати представљају се различитим циљним групама.

Пројекти поседују ефикасан плана рада и усклађеност средстава са циљевима, задацима и очекиваним резултатима. Вреднује се комплементарност учесника и висок ниво експертизе тима као целине. Учесници имају ресурсе и знање да испуне улогу и додељене задатке на пројекту.

Актуелни пројекти:

ПРОГРАМ ИДЕЈЕ