UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Brošura: Master akademske studije - Integralni urbanizam

MASIU

Vrsta i nivo studija

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godina120 ESPB

Studijski program se ostvaruje u okviru sledećih obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno–umetničkih polja:

  • Tehničko-tehnološke nauke;
  • Društveno-humanističke nauke;
  • Umetnost.

Ciljevi studijskog programa

Značaj i relevantnost urbanizma kao discipline u svetu raste, a integralni pristup postaje okosnica načina razmišljanja i delovanja u prostoru. Pred budućim studentima je izazov savladavanja problema i odgovora na prostorna, tehnička, socijalna i druga pitanja značajna za urbano i prostorno planiranje i urbani dizajn. Stoga studijski program Integralni urbanizam ima za cilj da buduće urbaniste i urbane dizajnere obuči veštinama za kreiranje novih rešenja za efektivnu, efikasnu i estetski zadovoljavajuću organizaciju i eksploataciju urbane sredine u dinamičnom socio-ekonomskom i kulturnom okruženju sa velikim posledicama po proces urbanizacije.

U ovim okolnostima ciljevi studijskog programa Integralni urbanizam su da:

  • pruži obrazovanje i kvalifikacije za nov profesionalni profil, za koji do sada nije postojao posebni nastavni program, iako je društvena potreba za njim evidentna,
  • uspostavi suštinsku i formalnu vezu sa evropskim principima i načinima obrazovanja za profesiju urbanista, uvodeći savremene teoretske i praktične pristupe i metode rada, kao i aktuelne teme/oblasti koje su već predmet studiranja u visokoobrazovnim institucijama u Evropi i svetu,
  • objedini i integriše uže stručne i naučne oblasti nepohodne za formiranje kvalifikovanog kadra za poslove u domenu urbanizma i prostornog planiranja,
  • pruži odgovarajuću osnovu za dalje profesionalno i/ili naučno usavršavanje.

Ishod procesa učenja

Studije drugog stepena su akademskog karaktera. Nastava sadrži teme iz polja tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka i umetnosti. Ishod procesa učenja je sticanje adekvatnih znanja, veština i kompetencija, kao i profesionalne kvalifikacije koja omogućava samostalno i odgovorno bavljenje urbanističkom strukom, a u skladu sa nacionalnom i regulativom EU.

Stečeni akademski naziv

Master inženjer urbanizma

Uslovi za upis na studijski program

Na prvu godinu Master akademskih studija – Integralni urbanizam se upisuje ukupno 32 studenta. Uslov za upis na prvu godinu Master akademskih studija – Integralni urbanizam su završene Osnovne akademske studije arhitekture, ili drugih srodnih oblasti, kao na primer prostorno planiranje, turizam, ekonomija, sociologija, pravo, pejzažna arhitektura, dizajn, saobraćaj, građevina, menadžment, i ostvareno najmanje 180 ESPB bodova. Drugi stepen akademskih studija moguće je upisati kao nastavak Osnovnih studija (prvi stepen), nakon završenih Master studija iz drugih oblasti, ili nakon određenog perioda prakse.

Ovde možete videti prikaz karakteristika i strukture programa

Master akademske studije Integralni urbanizam

Rukovodilac: Vanredni profesor dr Uroš Radosavljević

Studijski program

Više informacija o studijskom programu Master akademske studije Integralni urbanizam možete naći ovde:

© [2013 - 2018] Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski Fakultet | University of Belgrade - Faculty of Architecture