UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet

Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11120 Beograd, Srbija

tel. br. +381 11 3225254 
E: fakultet@arh.bg.ac.rs 

Žiro račun: 840-1436666-34
Matični broj: 07032480
PIB: 100252129

Kontakt brojevi i email adrese

centar/služba kontakt osoba e-mejl tel. br.
Studentska služba mr Milica Pejanović  studentskasluzba@arh.bg.ac.rs +381113370199 
Studentska služba – Odeljenje za specijalističke i doktorske studije Vesna Mulić vesnam@arh.bg.ac.rs +381113218736
Opšta služba Ivana Gajović ivana.gajovic@arh.bg.ac.rs +381113218713
Finansijska služba Svetlana Tolić  svetlana@arh.bg.ac.rs +381113218756 
Redakcija vebsajta Aleksandra Jović redakcijasajta@arh.bg.ac.rs +381113370095
Informaciono-dokumentacioni centar Mirjana Ribić mikica@arh.bg.ac.rs  +381113218710
Arhitektonski računarski centar Željko Pavlić zeljko@arh.bg.ac.rs +381113218762
Centar za istraživačku delatnost Dr Ana Nikezić cid@arh.bg.ac.rs  +381113225254
Centar za međunarodnu saradnju i komunikacije Ružica Pavlić iro@arh.bg.ac.rs +381113370095

 

Uprava Fakulteta