UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
IMG_7594

ARC

Adresa centra:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Arhitektonski računarski centar
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11120 Beograd

email: itcaf@arh.bg.ac.rs

Rukovodilac ARC-a:

Željko Pavlić, dipl. matematičar
sistem inženjer
tel. br. +381 11 3218762
email: zeljko@arh.bg.ac.rs

Tim:

Duško Sredojević
sistem administrator
tel. br. +381 11 3218716
email: dule@arh.bg.ac.rs

Dimitar Andonov
kompjuterski tehničar
tel. br. +381 11 3218716
email: klakon@arh.bg.ac.rs

Miloš Avramović
kompjuterski tehničar
tel. br. +381 11 3218716
email: avramovic@arh.bg.ac.rs

Organizaciona struktura ARC-a:

 • Računarska laboratorija (učionica sa računarima);
 • Administracija računarske mreže (server soba, administratorska soba);
 • Tehnička podrška (soba za tehničare, radionoca).

Računarska laboratorija namenjena je izvođenju nastave, nastavno-naučne i stručne delatnosti Fakulteta. Računarsku laboratoriju (RL) mogu da koriste svi zaposleni i studenti u okviru osnovne, diplomske i poslediplomske nastave. Ovaj prostor koristi i za druge oblike edukativne delatnosti – obuka i usavršavanje, kursevi, seminari i dr.

Administracija računarske mreže obuhvata poslove dizajniranja, instaliranja, konfigurisanja, administriranja i rešavanja problema pri radu na mrežnim sistemima, odnosno kompletno planiranje i implementiranje IT infrastrukture.

Tehnička podrška pruža usluge tehničke podrške u nastavnom procesu i radu svih službi Fakulteta. Obuhvata prostor u kome je smeštena tehnička oprema neophodna za funkcionisanje nastavnog procesa, kao i funkcionisanje svih organizacionih jedinica Fakulteta. Radionica služi za održavanje i servisiranje kompletne računarske opreme kojom Fakultet raspolaže.

Deo stručnih poslova za potrebe Centra vrše stručne službe Fakulteta.

U okviru Arhitektonskog računarskog centra obavljaju se sledeći poslovi:

 • učešće u ostvarivanju dela nastave;
 • učešće u ostvarivanju naučne delatnosti Fakulteta;
 • održavanje i servisiranje računara, opreme i softvera (prezentacija opreme) na Fakultetu;
 • omogućava pristup internetu studentima i zaposlenima na Fakultetu;
 • razvoj stručnih i komercijalnih aplikacija i baza podataka;
 • aktivna i konsultativna uloga pri uvođenju informacionih tehnologija u nastavni proces;
 • formiranje i održavanje lokalnih računarskih mreža i njihova implementacija u mreže višeg nivoa;
 • organizacija kurseva u okviru stalnog stručnog usavršavanja;
 • drugo, iz svog domena, u okviru delatnosti za koje je Fakultet registrovan.