UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ivana Gajović, dipl. pravnik
Sekretar Fakulteta
ivana.gajovic@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218713

Mirjana Ribić, dipl. bibliotekar – informatičar
Informaciono-dokumentacioni centar Biblioteka
Diplomirani bibliotekar – šef Biblioteke
mikica@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218710

Tamara Živković, dipl. bibliotekar – informatičar
Informaciono-dokumentacioni centar Biblioteka
Diplomirani bibliotekar
tamara@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218710

Katarina Rakonjac, knjižničar
Informaciono-dokumentacioni centar Biblioteka
knjižar
kaca@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218710

Sandra Nedeljković, pravni tehničar
Informaciono-dokumentacioni centar Biblioteka
knjižničar
tel. br. +381 11 3218710

Željko Pavlić, dipl. matematičar
Arhitektonsko računarski centar
Rukovodilac poslova informacionih sistema i tehnologija
zeljko@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218762

Duško Sredojević, tehničar
Arhitektonsko računarski centar
Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija
tel. br. +381 11 3218716

Dmitar Andonov, tehničar
Arhitektonsko računarski centar
Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija
tel. br. +381 11 3218716

Miloš Avramović, tehničar
Arhitektonsko računarski centar
Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija
tel. br. +381 11 3218777

Ružica Pavlić, prof. jugos. književ. i srpskohrvat. jezika
Centar za međunarodnu saradnju i komunikacije
Samostalni stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju
ruca@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218767

Aleksandra Jović, mast. menadž. – kultura i mediji
Centar za međunarodnu saradnju i komunikacije
Dizajner internet prezentacije i portala
redakcijasajta@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3370095

Milica Pejanović, magistar tehničkih nauka – oblast arhitektura i urbanizam
Studentska služba – Odeljenje za osnovne, master i integrisane akademske studije
Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – Rukovodilac Službe
studentskasluzba@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3370199

Goran Radivojević, dipl.inž.arh.
Studentska služba – Odeljenje za osnovne, master i integrisane akademske studije
Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja
studentskasluzba@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3370199

Jovana Šormaz, tehničar
Studentska služba – Odeljenje za osnovne, master i integrisane akademske studije
Viši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja
studentskasluzba@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3370199

Danijel Stepić, tehničar
Studentska služba – Odeljenje za osnovne, master i integrisane akademske studije
Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja
studentskasluzba@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3370199

Vesna Mulić, tehničar
Studentska služba – Odeljenje za specijalističke i doktorske studije
Saradnik za poslediplomske studije
vesnam@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218736

Svetlana Tolić, specijalista menadžer
Finansijska služba
Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova
tel. br. +381 11 3218756

Ana Radičević, master ekonomista
Finansijska služba
Finansijsko-računovodstveni analitičar
tel. br. +381 11 3218764

Mirela Pržulj, dilomirani ekonomista
Finansijska služba
Finansijsko-računovodstveni analitičar
tel. br. +381 11 3218764

Dragana Ljubić, tehničar
Finansijska služba
Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
tel. br. +381 11 3218764

Tanja Drljević Ralević, dipl. politikolog
Opšta služba – Opšti poslovi
Službenik za javne nabavke
javne.nabavke@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218767

Ana Božić Vukojević, mast. ekonomista
Opšta služba – Opšti poslovi
Službenik za javne nabavke
javne.nabavke@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218767

Valentina Mišković, ekonomista
Opšta služba – Opšti poslovi
Viši stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti
vanja@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218704

Marija Đurović, diplomirani ekonomista – menadžer za reviziju
Opšta služba – Kabinet dekana
Poslovni sekretar
tel. br. +381 11 3225254

Mila Stanković,
Stručno tehnički saradnik
tel. br. +381 11 3370191

Stojanović Tamara, tehničar
kurir
tel. br. +381 11 3218711

Zorica Petrović, trgovački tehničar
kurir
tel. br. +381 11 3218711

Dragana Anđelković, saobraćajni tehničar
kurir
tel. br. +381 11 3218711

Dragan Jeftić, tehničar
Služba tehničko-higijenskog održavanja
Domar

Biljana Gašić, tehničar
Služba tehničko-higijenskog održavanja
higijeničar

Olivera Stefanović, tehničar
Služba tehničko-higijenskog održavanja
higijeničar

Danijela Ljubović, tehničar
Služba tehničko-higijenskog održavanja
higijeničar

Milena Simić, tehničar
Služba tehničko-higijenskog održavanja
higijeničar

Daliborka Isailović, tehničar
Služba tehničko-higijenskog održavanja
higijeničar

Feriza Kamberović, tehničar
Služba tehničko-higijenskog održavanja
higijeničar

Slađana Vuksanović, tehničar
Služba tehničko-higijenskog održavanja
higijeničar

Jelena Jacić, tehničar
Služba tehničko-higijenskog održavanja
higijeničar

Tanja Stanković, tehničar
Služba tehničko-higijenskog održavanja
higijeničar

Milenović Anita, tehničar
Služba tehničko-higijenskog održavanja
higijeničar