UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Miloš Avramović
operater na računaru
tel. br. +381 11 3218777

Dimitar Andonov
Arhitektonski računarski centar – kompjuterski tehničar
tel. br. +381 11 3218716

Dragana Anđelković
Opšta služba – kurir
tel. br. +381 11 3218711

Goran Babić, dipl.inž.arh, magistar nauka
Informaciono-dokumentacioni centar – šef biblioteke starih i retkih knjiga
tel. br. +381 11 3218709

Ana Božić, dipl. ekonomista
Opšta služba
Referent za javne nabavke
tel. br. +381 11 3218767

Maja Bulatović MArch
Urednik vebsajta
redakcijasajta@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3370095

Slađana Vuksanović
Služba tehničko-higijenskog održavanja – higijeničar

Vesna Gavrilović, inženjer statistike
Knjižara-skriptarnica – poslovođa
tel. br. +381 11 3218777

Biljana Gašić
Služba tehničko-higijenskog održavanja – higijeničar

Tanja Drljević Ralević, dipl. politikolog
Opšta služba
Službenik za javne nabavke
tel. br. +381 11 3218767

Sanja Đokić, dipl. ekonomista – master
Finansijska služba – sam.ref. Glavne knjige
tel. br. +381 11 3218764

Tamara Živković, dipl. bibliotekar-informatičar
Informaciono-dokumentacioni centar – bibliotekar
tamara@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218710

Tamara Zajc
Služba tehničko-higijenskog održavanja – higijeničar

Danijela Zarić
Služba tehničko-higijenskog održavanja – higijeničar

Daliborka Isailović
Služba tehničko-higijenskog održavanja – higijeničar

Dragan Jevtić
Služba tehničko-higijenskog održavanja – domar
tel. br. +381 11 3218777

Aleksandra Jović, dipl. slikar
Saradnik za odnose sa javnošću
tel. br. +381 11 3218767

Zoran Jović, dipl. pravnik
Sekretar
grmija@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218713

Feriza Kamberović
Služba tehničko-higijenskog održavanja – higijeničar

Obrad Kuzmanović
Služba tehničko-higijenskog održavanja – poslovođa
Lice odgovorno za protivpožarnu zaštitu
obrad@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218706

Dragana Ljubić
Finansijska služba – ref.finan. operative
tel. br. +381 11 3218764

Danijela Ljubović
Služba tehničko-higijenskog održavanja – higijeničar

Katica Milatović
Finansijska služba – sam.ref.finan. operative
tel. br. +381 11 3218764

Valentina Mišković, ekonomista
Opšta služba – sam.ref. opštih poslova
vanja@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218704

Vesna Mulić
Saradnik za poslediplomske studije
vesnam@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218736

Sandra Nedeljković
Informaciono-dokumentacioni centar –
tel. br. +381 11 3218710

Željko Pavlić, dipl. matematičar
Arhitektonski računarski centar – rukovodilac centra, sistem inženjer
zeljko@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218762

Ružica Pavlić, dipl. filolog
Centar za međunarodnu saradnju i komunikacije
Koordinator za akreditaciju, međunarodne ugovore i studentsku mobilnost
Email: ruca@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218767

Milica Pejanović, dipl.inž.arh, magistar nauka
Studentska služba – šef
tel. br. +381 11 3370199

Zorica Petrović
Opšta služba – kurir
tel. br. +381 11 3218711

Goran Radivojević, dipl.inž.arh.
Studentska služba –
tel. br. +381 11 3218716

Ana Raković, dipl.inž.arh.
Koordinator za projekte međunarodne saradnje
Tel: +381 11 3370 095
Email: ana.rakovic@arh.bg.ac.rs

Katarina Rakonjac, samostalni knjižničar
Informaciono-dokumentacioni centar – samostalni knjižničar
kaca@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218710

Milina Ralić
Služba tehničko-higijenskog održavanja – higijeničar

Mirjana Ribić, dipl. bibliotekar-informatičar
Informaciono-dokumentacioni centar – šef biblioteke
mikica@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218710

Milena Simić
Služba tehničko-higijenskog održavanja – higijeničar

Duško Sredojević
Arhitektonski računarski centar – sistem administrator
tel. br. +381 11 3218716

Mila Stanković
Knjižara-skriptarnica – referent u knjižari
tel. br. +381 11 3218777

Danijel Stepić
Studentska služba – referent za studentska pitanja
tel. br. +381 11 3218777

Olivera Stefanović
Služba tehničko-higijenskog održavanja – higijeničar

Tamara Stojanović
Služba tehničko-higijenskog održavanja – higijeničar

Ljiljana S. Todorović
Služba tehničko-higijenskog održavanja – higijeničar

Svetlana Tolić, spec. menadžer
Finansijska služba – šef
tel. br. +381 11 3218756

Svetlana Urošević
Opšta služba – kurir
tel. br. +381 11 3218711

Jovana Šormaz Kostić
Studentska služba – referent za studentska pitanja
tel. br. +381 11 3370199