UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
Dodela_diploma_DSC_0321c_optim
Arhitekte, dobitnice diploma | Foto: Marija Nišić

EVIDENTIRANJE DODATNIH ESPB BODOVA U DODATKU DIPLOME
Informacija za studente koji su završili OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – Arhitektura i MASTER AKADEMSKE STUDIJA‐ Arhitektura, MASTER AKADEMSKE STUDIJE‐ Unutrašnja arhitektura i MASTER AKADEMSKE STUDIJE ‐ Integralni urbanizam i INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE – Arhitektura

Studenti koji su:

1. završili studije na studijskim programima OASA, IASA, MAS‐A, MAS‐IU, MAS‐UA
2. ostvarili dodatne ESPB bodova tokom studija u skladu sa Pravilnikom o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenta i
3. dobili Odluku Komisije za vredenovanje vannvastavnih aktivnosti studenata Arhitektonskog fakulate u Beogradu o priznavanju dodatnih ESPB bodova, potrebno je da pošalju mejl sa svojim podacima na sledeću adresu: dodela.diploma@arh.bg.ac.rs

Studentima će biti poslat formular za unos podatka vezanih za unos ostvarenih dodatenih ESPB bodova u dodatka diplome.

Elektronski popunjen formular je potrebno dostaviti na gore navedenu mejl adresu, a odštampani i potpisani primerak popunjenog formulara doneti u studentsku službu.

NAPOMENA U VEZI IZDAVANJA DIPLOMA
Uz dokumenta potrebna za izdavanje diplome neophodno je priložiti obrazac ŠV-50 – statistički izveštaj za studente koji su završili studije (obrazac štampati dvostrano sa sajta)

Obaveštenje o dokumentima potrebnim za izdavanje diplome drugog stepena (27.07.2023.) 

Studenti MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – Arhitektura, MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – Unutrašnja arhitektura i MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – Integralni urbanizam, i INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA – Arhitektura koji su odbranili MASTER ZAVRŠNI RAD u junskom roku 2023. godine podnose Studentskoj službi  do 04. avgusta 2023. godine sledeću dokumentaciju: 

 1. indeks, 
 2. zahtev za izdavanje master diplome (fomular se nalazi na MOODL-platromi) – pre predaje u studentskoj službi, zavesti zahtev u sobi 206a, 
 3. ŠV-50 – statistički izveštaj za studente koji su završili studije (odštampati dvostrano sa sajta), 
 4. potvrdu iz biblioteke o razduživanju, 
 5. dokaz o uplati za diplomu prema cenovniku: 
 • za diplomu master akademskih studija (7.000 dinara)  
 • za diplomu integrisanih akademskih studija (10.000 dinara), na račun Fakulteta br. 840143666634 sa pozivom na br. 51 700000 (sa svrhom uplate „izdavanje diplome) 

Za izdavanje uverenja o diplomiranju nadoknada prema cenovniku iznosi 2000,00 din. 

Anketa o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika za prolećni semestar školske 2022/23. godine, postavljena je na studentskom e-servisu od ponedeljka, 3. jula 2023. godine. Potrebno je da studenti popune anketu pre podnošenja zahteva za izdavanje diplome. 

Zahtev za izdavanje diplome – PRIMER UPLATNICE 

 

Obaveštenje o dokumentima potrebnim za izdavanje diplome prvog stepena (27.07.2023) 

Studenti OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA – Arhitektura koji su odbranili ZAVRŠNI RAD: 

– u junskom roku od 17. jula do 27. jula 2023. godine, 

– u septembarskom roku od 12. septembra do 13. septembra 2023. godine, 

podnose Studentskoj službi sledeću dokumentaciju: 

 1. indeks, 
 2. zahtev za izdavanje diplome osnovnih studija (nalazi se na MOODL-paltfomi) – pre predaje u studentskoj službi, zavesti zahtev u sobi 206a, 
 3. ŠV-50 – statistički izveštaj za studente koji su završili studije ((nalazi se na MOODL-paltfomi), 
 4. potvrdu iz biblioteke o razduživanju, 
 5. dokaz o uplati za diplomu prema cenovniku (7.000 dinara) na račun Fakulteta br. 840143666634 sa pozivom na br. 51 700000 (sa svrhom uplate „izdavanje diplome”) 
 6. Za izdavanje uverenja o diplomiranju nadoknada prema cenovniku iznosi 2000,00 din 

Anketa o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika za prolećni semestar školske 2022/23. godine, postavljena je na studentskom e-servisu od ponedeljka, 03. jula 2023. godine. Potrebno je da studenti popune anketu pre podnošenja zahteva za izdavanje diplome. 

Zahtev za izdavanje diplome – PRIMER UPLATNICE 

Alumni vesti