UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Dodela_diploma_DSC_0321c_optim
Arhitekte, dobitnice diploma | Foto: Marija Nišić

NAPOMENA U VEZI IZDAVANJA DIPLOMA
Uz dokumenta potrebna za izdavanje diplome neophodno je priložiti obrazac ŠV – 50 – statistički izveštaj za studente koji su završili studije (može se nabaviti u studentskoj službi AF‐a)

Obaveštenje o dokumentima potrebnim za izdavanje diplome drugog stepena (25.06.2018)

Studenti MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – Arhitektura, MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – Unutrašnja arhitektura i MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – Integralni urbanizam, i koji su odbranili MASTER ZAVRŠNI RAD u junskom roku 2018. podnose Studentskoj službi od 16. jula do 29. jula 2018. godine sledeću dokumentaciju:

1. indeks,
2. zahtev za izdavanje master diplome (može se nabaviti u studentskoj službi AF‐a) – pre predaje u studentskoj službi, zavesti zahtev u sobi 206a,
3. ŠV – 50 – statistički izveštaj za studente koji su završili studije (može se nabaviti u u studentskoj službi AF‐a),
4. potvrdu iz biblioteke o razduživanju,
5. CD sa master projektom u elektronskoj formi, (pripremljen u .pdf formatu 150dpi),
6. dokaz o uplati za diplomu prema cenovniku (5.000 dinara) na račun Fakulteta
br. 840‐1436666‐34 sa pozivom na br. 51 700000 (sa svrhom uplate „izdavanje diplome)

Za izdavanje uverenja o diplomiranju nadoknada prema cenovniku iznosi 2000,00 din.

Anketa o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika za prolećni semestar školske 2017/18. godine, postavljena je na studentskom e-servisu od srede, 13. jula 2018. godine. Potrebno je da studenti popune anketu pre podnošenja zahteva za izdavanje diplome.

Zahtev za izdavanje diplome – PRIMER UPLATNICE

Obaveštenje o dokumentima potrebnim za izdavanje diplome prvog stepena (25.06.2018)

Studenti OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA – Arhitektura koji su položili sve ispite u junskom ispitnom roku 2018 podnose Studentskoj službi sledeću dokumentaciju u skladu sa terminskim planom za septembar:
1. indeks,
2. zahtev za izdavanje diplome osnovnih studija (može se nabaviti u studentskoj slušbi AF‐a) – pre predaje u studentskoj službi, zavesti zahtev u sobi 206a,
3. ŠV – 50 – statistički izveštaj za studente koji su završili studije (može se nabaviti u studentskoj slušbi AF‐a),
4. potvrdu iz biblioteke o razduživanju,
5. dokaz o uplati za diplomu prema cenovniku (5.000 dinara) na račun Fakulteta br. 840‐1436666‐34 sa pozivom na br. 51 700000 (sa svrhom uplate „izdavanje diplome”)

Za izdavanje uverenja o diplomiranju nadoknada prema cenovniku iznosi 2000,00 din

Anketa o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika za prolećni semestar školske 2017/18. godine, postavljena je na studentskom e-servisu od srede, 13. jula 2018. godine. Potrebno je da studenti popune anketu pre podnošenja zahteva za izdavanje diplome.

Zahtev za izdavanje diplome – PRIMER UPLATNICE

Alumni vesti