UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Dodela_diploma_DSC_0321c_optim
Arhitekte, dobitnice diploma | Foto: Marija Nišić

EVIDENTIRANJE DODATNIH ESPB BODOVA U DODATKU DIPLOME
Informacija za studente koji su završili OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – Arhitektura i MASTER AKADEMSKE STUDIJA‐ Arhitektura, MASTER AKADEMSKE STUDIJE‐ Unutrašnja arhitektura i MASTER AKADEMSKE STUDIJE ‐ Integralni urbanizam i INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE – Arhitektura

Studenti koji su:

1. završili studije na studijskim programima OASA, IASA, MAS‐A, MAS‐IU, MAS‐UA
2. ostvarili dodatne ESPB bodova tokom studija u skladu sa Pravilnikom o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenta i
3. dobili Odluku Komisije za vredenovanje vannvastavnih aktivnosti studenata Arhitektonskog fakulate u Beogradu o priznavanju dodatnih ESPB bodova, potrebno je da pošalju mejl sa svojim podacima na sledeću adresu: dodela.diploma@arh.bg.ac.rs

Studentima će biti poslat formular za unos podatka vezanih za unos ostvarenih dodatenih ESPB bodova u dodatka diplome.

Elektronski popunjen formular je potrebno dostaviti na gore navedenu mejl adresu, a odštampani i potpisani primerak popunjenog formulara doneti u studentsku službu.

NAPOMENA U VEZI IZDAVANJA DIPLOMA
Uz dokumenta potrebna za izdavanje diplome neophodno je priložiti obrazac ŠV-50 – statistički izveštaj za studente koji su završili studije (obrazac štampati dvostrano sa sajta)

Obaveštenje o dokumentima potrebnim za izdavanje diplome drugog stepena (22.06.2022.)

Studenti MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – Arhitektura, MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – Unutrašnja arhitektura i MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – Integralni urbanizam, i INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA – Arhitektura koji su odbranili MASTER ZAVRŠNI RAD u junskom roku 2022. godine podnose Studentskoj službi od 18. jula do 05. avgusta 2022. godine sledeću dokumentaciju:

1. indeks,
2. zahtev za izdavanje master diplome (može se nabaviti u studentskoj službi AF‐a) – pre predaje u studentskoj službi, zavesti zahtev u sobi 206a,
3. ŠV-50 – statistički izveštaj za studente koji su završili studije (odštampati dvostrano sa sajta),
4. potvrdu iz biblioteke o razduživanju,
5. CD sa master projektom u elektronskoj formi (pripremljen u pdf formatu 150dpi),
6. dokaz o uplati za diplomu prema cenovniku (5.000 dinara) na račun Fakulteta
br. 840‐1436666‐34 sa pozivom na br. 51 700000 (sa svrhom uplate „izdavanje diplome)

Za izdavanje uverenja o diplomiranju nadoknada prema cenovniku iznosi 2000,00 din.

Anketa o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika za prolećni semestar školske 2021/22. godine, postavljena je na studentskom e-servisu od ponedeljka, 6. jula 2022. godine. Potrebno je da studenti popune anketu pre podnošenja zahteva za izdavanje diplome.

Zahtev za izdavanje diplome – PRIMER UPLATNICE

Obaveštenje o dokumentima potrebnim za izdavanje diplome prvog stepena (26.06.2022)

Studenti OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA – Arhitektura koji su odbranili ZAVRŠNI RAD:

– u junskom roku od 18. jula do 29. jula 2022. godine,

– u septembarskom roku od 08. septembra do 15. septembra 2022. godine,

podnose Studentskoj službi sledeću dokumentaciju:
1. indeks,
2. zahtev za izdavanje diplome osnovnih studija (može se nabaviti u studentskoj slušbi AF‐a) – pre predaje u studentskoj službi, zavesti zahtev u sobi 206a,
3. ŠV-50 – statistički izveštaj za studente koji su završili studije (može se nabaviti u studentskoj slušbi AF‐a),
4. potvrdu iz biblioteke o razduživanju,
5. dokaz o uplati za diplomu prema cenovniku (5.000 dinara) na račun Fakulteta br. 840‐1436666‐34 sa pozivom na br. 51 700000 (sa svrhom uplate „izdavanje diplome”)

Za izdavanje uverenja o diplomiranju nadoknada prema cenovniku iznosi 2000,00 din

Anketa o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika za prolećni semestar školske 2021/22. godine, postavljena je na studentskom e-servisu od ponedeljka, 06. jula 2022. godine. Potrebno je da studenti popune anketu pre podnošenja zahteva za izdavanje diplome.

Zahtev za izdavanje diplome – PRIMER UPLATNICE

Alumni vesti