UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201819-BIBLIOTEKA-AF-3_opt

Biblioteka je namenjena korisnicima: studentima, nastavnom osoblju, ostalim učesnicima u nastavi i nenastavnom osoblju. Biblioteka prati tok nastave i organizuje upravljanje svojim fondovima, što je povezano sa katalogizacijom i pozajmicom. Pruža informacije o svom radu i knjižnom fondu koji poseduje kako u štampanoj tako i u digitalnoj formi. U svom sastavu Biblioteka ima i čitaonicu namenjenu studentima Fakulteta.

Biblioteka je deo Informaciono-dokumentacionog centra (InDoC).

Radno vreme biblioteke:

od 8 do 20 časova svakog radnog dana
(Biblioteka ima i letnji raspored rada.)

Rukovodilac InDoC-a:

Mirjana Ribić, dipl. bibliotekar-informatičar
šef biblioteke
e-mail: mikica@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218710

Tim biblioteke:

Katarina Rakonjac, knjižničar
samostalni knjižničar
kaca@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218710

Tamara Živković, dipl. bibliotekar-informatičar
bibliotekar
tamara@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218710

201819-BIBLIOTEKA-AF-1_opt

U svom sastavu Biblioteka ima čitaonicu namenjenu studentima Fakulteta.

AF_biblioteka_2017_opt

Dodatne informacije

Pogledajte izdanja fakulteta i publikovane radove nastavnika i saradnika u okviru Repozitorijuma Univerziteta u Beogradu – Ahitektonskog fakulteta – RAF 

 

ELEKTRONSKI KATALOZI

Za pretraživanje celokupnog fonda biblioteke korisnicima je na raspolaganju elektronski katalog. U okviru projekta Virtuelna biblioteka Srbije, Biblioteka Arhitektonskog fakulteta, uključena je u uzajamni elektronski katalog Srbije, koji objedinjuje zapise svih biblioteka uključenih u sistem.

Virtuelna biblioteka Srbije: Elektronski katalog Biblioteke Arhitektonskog fakulteta

Virtuelna biblioteka Srbije: Elektronski katalog biblioteka članica Srbije
Uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB.SR

Elektronski katalog zemalja članica sistema COBISS


ELEKTRONSKI IZVORI NAUČNIH INFORMACIJA

KoBSON

Konzorcijum Biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON), vrši kupovinu inostrane naučne literature u elektronskom obliku za potrebe naučne zajednice Srbije, sredstvima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Elektronski časopisi i knjige dostupne su naučnicima, istraživačima, profesorima i studentima u Srbiji u okviru matičnih institucija, koje su povezane preko Akademske mreže Srbije.

Omogućen je i udaljeni pristup „od kuće“, potpisivanjem licence, kojom se korisnici obavezuju da će se pridržavati pravila korišćenja.

Pravo na ličnu licencu, imaju svi zaposleni u akademskim i naučnim institucijama čiji je osnivač Republika Srbija, kao i doktoranti koji su stipendisti Ministarstva nauke.

Više o KoBSON-u možete pročitati ovde.

KoBSON | Pregledanje časopisa

KoBSON | Pregledanje knjiga


Citatne baze

Citatne baze su baze podataka, koje pružaju mogućnost praćenja citiranih radova, i uz bibliografski opis dokumenta daju i popis upotrebljene literature. Popisi literature, nazivaju se i citatnim referencama. Pretraživanje po citanim referencama, omogućava praćenje određene teme, kroz članke koji se njome bave. Citatne baze, daju informacije o najpopularnijim, najviše citiranim i najčitanijim radovima u okviru neke naučne oblasti.

WoS (Web of Science)
Web of Science – objašnjenje na srpskom

SCOPUS
SCOPUS – objašnjenje na srpskom

SCINDEKS (Srpski citatni ndeks)
SCIndeks – uputstvo za korišćenje
Srpski citatni indeks je baza podataka, koja se koristi za pretraživanje domaćih naučnih časopisa i članaka. Pored metapodataka i citatnih informacija o radovima, omogućava i pristup punom tekstu članaka časopisa, koji su se odlučili za otvoreni pristup.
Više o SCIndeks-u možete pročitati ovde.


Citiranost autora

Citiranost  istraživača, se dobija na osnovu zahteva i utvrđuje se na osnovu citanih baza, koje obuhvataju veliki broj najuticajnijih naučnih časopisa u svetu. Zvaničnu potvrdu o broju citata, izdaje Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”.

Više o citiranosti autora možete pročitati ovde.


ELEKTRONSKI SERVISI U SLOBODNOM PRISTUPU

Open Access

Otvoreni pristup – Open Access – predstavlja inicijativu da se rezultati naučnih istraživanja učine dostupnim svim naučnicima. Cilj je da naučni radovi budu u elektronskoj formi a korišćenje bez novčane nadoknade.

Šta je otvoreni pristup: Naučna literatura otvorenog pristupa sastoji se od besplatnih on-line kopija članaka objavljenih u recenziranim naučnim časopisima, zatim kongresnih saopštenja, tehničkih izveštaja, disertacija i radnih materijala. U najvećem broju slučajeva njihova upotreba nije ograničena licencama. To znači da se bez nadoknade mogu koristiti za potrebe istraživanja, nastave ili u druge svrhe.

Šta otvoreni pristup nije: Postoji nekoliko nesporazuma o otvorenom pristupu. Otvoreni pristup nije samopublikovanje, niti je to način da se izbegne recenzija ili štampanje, a nije ni naučna literatura “niže” klase i vrednosti. Jednostavno to je način kako da se rezultati naučnog rada učine besplatnima i online dostupnima celokupnoj naučnoj zajednici.


ROAR – Registry of Open Access Repositories – katalog repozitorijuma otvorenog pristupa. Arhive otvorenog pristupa je moguće pretraživati po geografskim regijama , tipu sadržaja, itd.

DOAJ – Directory of Open Access Journals – direktorijum časopisa otvorenog pristupa. Članci velikog broja časopisa dostupni su u punom tekstu.

OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories – direktorijum sa preko 2900 akademskih repozitorijuma u režimu otvorenog pristupa. Osim liste repozitorijuma, obezbeđuje i pregledanje sadržaja.


BIBLIOGRAFIJE

Bibliografije naučnih i stručnih radova

U Biblioteci Arhitektonskog fakulteta, unose se podaci o bibliografskim jedinicama, za izradu personalnih bibliografija, naučnih i stručnih radova naših nastavnika i saradnika. Uvid u bibliografije istraživača, istraživačkih organizacija i istraživačkih projekata, omogućen je preko servisa E-CRIS.SR.

E-CRIS.SR je informacioni sistem, koji uspostavlja evidenciju o istraživačima, ustanovama i istraživačkim projektima i neophodan je za vođenje bibliografija nastavnika i saradnika. Povezan je sa COBISS sistemom.

E-CRIS.SR lista za Arhitektonski fakultet u Beogradu

NAPOMENA: za dobijanje šifre istraživača, kontaktirajte Biblioteku AF!


PREDATORSKI ČASOPISI

Nastavnicima, istraživačima i saradnicima, Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu preporučuje da, prilikom pripreme za objavljivanje rezultata svog naučnoistraživačkog rada, provere časopis u kojem planiraju da publikuju svoj rad.

Upozorenje na „predatorske“ časopise i izdavače

Preporuke autorima gde objaviti:
Think. Check. Submit. – Međunarodna organizacija, koja mladim istraživačima, pokušava da olakša postupak pronalaženja i prepoznavanja pouzdanih časopisa, u koje mogu slati svoje radove za objavljivanje.

Više o predatorskim časopisima možete pročitati ovde.


NASLOVNE STRANICE KNJIGA I ČASOPISA, SU PREUZETE SA AMAZONA I ZVANIČNIH STRANICA IZDAVAČA, U CILJU PREZENTACIJE FONDA BIBLIOTEKE ARHITEKTONSKOG FAKULTETA. PREZENTACIJU PRIPREMILA MIRJANA RIBIĆ

NASLOVNE STRANICE KNJIGA I ČASOPISA, SU PREUZETE SA AMAZONA I ZVANIČNIH STRANICA IZDAVAČA, U CILJU PREZENTACIJE FONDA BIBLIOTEKE ARHITEKTONSKOG FAKULTETA. PREZENTACIJU PRIPREMILA MIRJANA RIBIĆ

NASLOVNE STRANICE KNJIGA I ČASOPISA, SU PREUZETE SA AMAZONA I ZVANIČNIH STRANICA IZDAVAČA, U CILJU PREZENTACIJE FONDA BIBLIOTEKE ARHITEKTONSKOG FAKULTETA.
PREZENTACIJU PRIPREMILA MIRJANA RIBIĆ

NASLOVNE STRANICE KNJIGA I ČASOPISA, SU PREUZETE SA AMAZONA I ZVANIČNIH STRANICA IZDAVAČA, U CILJU PREZENTACIJE FONDA BIBLIOTEKE ARHITEKTONSKOG FAKULTETA.
PREZENTACIJU PRIPREMILA MIRJANA RIBIĆ

Naslovne stranice knjiga i časopisa, su preuzete sa Amazona i zvaničnih stranica izdavača, u cilju prezentacije fonda Biblioteke Arhitektonskog fakulteta.
Prezentacije pripremila Mirjana Ribić