UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Fond za nauku Republike Srbije je državna organizacija koja pruža podršku naučno-istraživačkoj delatnosti. Osnovan je u martu 2019. godine sa ciljem da se obezbede podrška i uslovi za kontinuirani razvoj naučno-istraživačkih i razvojnih aktivnosti u Republici Srbiji, neophodnih za napredak društva zasnovanog na znanju.

Fond za nauku podržava projekte sa jasnim i održivim ciljevima, konceptom i sistematičnom i dobro osmišljenom metodologijom rada. Visok nivo naučne izvrsnosti, kvaliteta i inovativnosti ideja predstavlja fundamentalnu vrednost svih projekata Fonda.

Projekti treba da doprinesu rešavanju relevantnih društvenih tema. Kvalitet predloga ocenjuje se na osnovu upotrebne i diseminacione vrednosti očekivanih rezultata. Projektne aktivnosti i rezultati predstavljaju se različitim ciljnim grupama.

Projekti poseduju efikasan plana rada i usklađenost sredstava sa ciljevima, zadacima i očekivanim rezultatima. Vrednuje se komplementarnost učesnika i visok nivo ekspertize tima kao celine. Učesnici imaju resurse i znanje da ispune ulogu i dodeljene zadatke na projektu.

Aktuelni projekti:

PROGRAM IDEJE