UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Adresa centra:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Centar za istraživačku delatnost (CID)
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd
Tel:
Email: cid@arh.bg.ac.rs

Rukovodilac centra:

dr Ana Nikezić, vanredni profesor
Rukovodilac
Email: cid@arh.bg.ac.rs
           ana.nikezic@arh.bg.ac.rs

Koordinator Centra:

Aleksandra Milovanović, istraživač, doktorand
Koordinator
Tel:
Email: cid@arh.bg.ac.rs
            alemil@arh.bg.ac.rs

Programski odbor Centra:

dr Nataša Cuković Ignjatović, vanredni profesor
Departman za Arhitektonske tehnologije

dr Milica Milojević, docent
Departman za Urbanizam

dr Jelena Ristić Trajković, docent
Departman za Arhitekturu


Centar za istraživačku delatnost (CID) Arhitektonskog fakulteta predstavlja organizacionu jedinicu osnovanu sa ciljem da razvija i unapređuje istraživačku delatnost Fakulteta. Misija Centra za istraživačku delatnost (CID) je jačanje kapaciteta i pružanje organizacione i tehničke podrške u realizaciji istraživačkog rada i formiranje strateške platforme za organizaciju i implementaciju istraživanja i stručno/naučnih projekata i učešće u međunarodnim programima i projektima.

 

Delatnost Centra za istraživačku delatnost (CID) je trostruka:

  1. Formulisanje i organizacija strateške platforme interdisciplinarnog/multidisciplinarnog istraživačkog rada u fundamentalnim, primenjenim i razvojnim istraživanjima u oblastima Fakulteta kroz koncipiranje, realizaciju i praćenje projekata bilo kao samostalni institucionalni nosilac ili učesnik u projektu.
  2. Podrška implementaciji akademskih studijskih programa Fakulteta drugog i trećeg stepena kroz:

a) organizacija i implementacija studentskih inicijativa u oblasti istraživačke delatnosti i uključivanje studenata u rad na projektima u cilju osoposobljavanja istraživačkog podmlatka i kadrova, odnosno omogućavanje studentima da prođu kroz sve faze istraživačkog procesa,

b) organizacija naučnih i stručnih skupova i drugih edukativnih programa, kao i razvoj/usavršavanje nastavnih metoda i njihova implementacija u nastavi.

  1. Publikovanje ostvarenih rezultata i drugih publikacija od značaja za istraživačku delatnost i rad Fakulteta (udžbenici, priručnici, zbornici, periodika, časopisi), njihova distribucija i razmena.