UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Adresa centra:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Centar za istraživačku delatnost (CID)
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd
Tel:
Email: cid@arh.bg.ac.rs

Rukovodilac centra:

dr Ana Nikezić, vanredni profesor
Rukovodilac
Email: cid@arh.bg.ac.rs
           ana.nikezic@arh.bg.ac.rs

Koordinator Centra:

Aleksandra Milovanović, istraživač, doktorand
Koordinator
Tel:
Email: cid@arh.bg.ac.rs
            alemil@arh.bg.ac.rs

Programski odbor Centra:

dr Nataša Cuković Ignjatović, vanredni profesor
Departman za Arhitektonske tehnologije

dr Milica Milojević, docent
Departman za Urbanizam

dr Jelena Ristić Trajković, docent
Departman za Arhitekturu


Tim:

 

dr Milica Mađanović, doktor nauka iz oblasti arhitekture
Samostalno stručni tehnički saradnik za rad u centru


Centar za istraživačku delatnost (CID) Arhitektonskog fakulteta predstavlja organizacionu jedinicu osnovanu sa ciljem da razvija i unapređuje istraživačku delatnost Fakulteta. Misija Centra za istraživačku delatnost (CID) je jačanje kapaciteta i pružanje organizacione i tehničke podrške u realizaciji istraživačkog rada i formiranje strateške platforme za organizaciju i implementaciju istraživanja i stručno/naučnih projekata i učešće u međunarodnim programima i projektima.

 

Delatnost Centra za istraživačku delatnost (CID) je trostruka:

  1. Formulisanje i organizacija strateške platforme interdisciplinarnog/multidisciplinarnog istraživačkog rada u fundamentalnim, primenjenim i razvojnim istraživanjima u oblastima Fakulteta kroz koncipiranje, realizaciju i praćenje projekata bilo kao samostalni institucionalni nosilac ili učesnik u projektu.
  2. Podrška implementaciji akademskih studijskih programa Fakulteta drugog i trećeg stepena kroz:

a) organizacija i implementacija studentskih inicijativa u oblasti istraživačke delatnosti i uključivanje studenata u rad na projektima u cilju osoposobljavanja istraživačkog podmlatka i kadrova, odnosno omogućavanje studentima da prođu kroz sve faze istraživačkog procesa,

b) organizacija naučnih i stručnih skupova i drugih edukativnih programa, kao i razvoj/usavršavanje nastavnih metoda i njihova implementacija u nastavi.

  1. Publikovanje ostvarenih rezultata i drugih publikacija od značaja za istraživačku delatnost i rad Fakulteta (udžbenici, priručnici, zbornici, periodika, časopisi), njihova distribucija i razmena.