UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

IMG_7743_web

Adresa studentske službe:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Studentska služba
drugi sprat, soba 205
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd

tel. br. +381 11 3370199
e-mail: studentskasluzba@arh.bg.ac.rs

Radno vreme studentske službe:

od 12 do 14 časova svakog radnog dana.

Rukovodilac studentske službe:

mr Milica Pejanović,
Šef
tel. br. +381 11 3370199

Tim:

Danijel Stepić
referent za studentska pitanja
tel. br. +381 11 3370199

Jovana Šormaz Kostić, tehničar za visokogradnju
Viši stručnotehnički sar. za studije i stu. pitanja
tel. br. +381 11 3370199

Goran Radivojević, dipl.inž.arh.
referent za studentska pitanja
tel. br. +381 11 3370199

Poslediplomske studije
Vesna Mulić, stručnotehnički sar. za studije i stu. pitanja
Kancelarija 204
vesnam@arh.bg.ac.rs
tel. br.+381 11 3218736

Studentska služba vrši sledeće poslove:

 • priprema i obavlja upis na osnovne, diplomske, specijalističke i doktorske akademske studije;
 • učestvuje u pripremi za izdavanje informatora za upis na studije;
 • obavlja poslove organizacije polaganja ispita i odbrana seminarskih i diplomskih radova, specijalističkih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija;
 • obavlja administrativne poslove u vezi sa priznavanjem stranih javnih isprava;
 • obavlja sve administrativne poslove oko sticanja naučno-istraživačkih zvanja;
 • obavlja sve poslove društvenog standarda studenata;
 • obavlja tehničke poslove u vezi sa fondovima, legatima i nagradama studenata;
 • obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Veća posle-diplomskih studija, Komisije za nastavu i sl. i
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta.

Studentska služba radi i sa strankama, prema rasporedu koji utvrđuje Dekan Fakulteta.

Informacije vezane za studentsku službu