UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Brošura: Integrisane akademske studije - Arhitektura

IASA

Vrsta i nivo studija

Integrisane akademske studije prvog i drugog stepena.
Trajanje studija: 5 godina300 ESPB

Studijski program Integrisanih akademskih studija – Arhitektura se ostvaruje u okviru sledećih obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja:

 • Tehničko-tehnološke nauke;
 • Društveno-humanističke nauke;
 • Umetnost.

Moduli

Studije su struktuirane kao studijski program sa modulima, od trećeg semestra i sastoje se iz dva modula: Modul 1 i Modul 2.

Modul 1 realizuje se u celini na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (UB-AF).

Modul 2 realizuje se u saradnji sa Sapienca Univerzitetom u Rimu – Arhitektonskim fakultetom (Sapienza Università di Roma – Facoltà di Architettura) i predstavlja program za sticanje dvostruke diplome.

Moduli su povezani zajedničkim predmetima (obaveznim i izbornim) tokom celih studija, s tim da studenti na Modulu 2 dva semestra (60 ESPB) tokom jedne (II, III ili IV) godine studija ostvaruju na Sapienca Univerzitetu u Rimu i da se nastava za studente Modula 2, tokom II, III i IV godine studija i na UB-AF, realizuje na engleskom jeziku.

Uspešnim završetkom studija student stiče diplomu Master inženjer arhitekture, Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta (Modul 1), odnosno, Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta/Sapienca Univerziteta u Rimu – Arhitektonskog fakulteta (Modul 2).

Ciljevi studijskog programa

Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti arhitekture, urbanizma, arhitektonskih tehnologija i arhitektonskog konstrukterstva.

Profesionalno osposobljavanje arhitekte opšteg profila, koji ima sposobnosti integralnog problemskog pristupa, profesionalnog uključivanja i delovanja u širokom spektru poslova arhitektonske i urbanističke prakse.

Sticanje formalne kvalifikacije, ulaznog osnova za sticanje profesionalne kvalifikacije – ovlašćenja (licence) za samostalno delovanje u struci, za poslove u oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, urbanističkog planiranja i realizacije arhitektonskih objekata.

Sticanje kvalifikacija za poslove iz područja arhitekture i urbanizma u delatnostima, edukacije, kulture, svih nivoa uprave, zaštite čovekove okoline, naučnoistraživačkim i drugim delatonostima.

Sticanje prava na nastavak obrazovanja na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama iz oblasti arhitekture ili srodnih naučnih i umetničkih oblasti.

Ishod procesa učenja

Ishodi procesa učenja odgovaraju drugom stepenu akademskog obrazovanja arhitekata i u skladu sa tim obezbeđuju sticanje adekvatnih znanja, veština i kompetencija, kao i formalne kvalifikacije koja daje mogućnost za samostalno i odgovorno bavljenje stučnim poslovima u oblasti arhitekture.

Završetak integrisanih akademskih studija arhitekture u skladu sa međunarodnim standardima za obrazovanje arhitekata, legislativom evropske unije i Srbije kvalifikuje završenog studenta za poziv arhitekte.

Stečena diploma na integrisanim akademskim studijima – Arhitektura omogućava završenim studentima nastavak obrazovanja na specijalističkim i doktorskim studijama iz oblasti arhitekture, urbanizma i drugih srodnih oblasti.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa Master akademskih studija – Arhitekture student stiče sledeće sposobnosti:

Razumevanje:

 • profesije arhitekte i uloge koju arhitekta u društvu ima, posebno u pripremi idejnih rešenja koji uzimaju u obzir društvene faktore;
 • odgovornosti prema ljudskim, društvenim, kulturološkim, urbanim, arhitektonskim i ekološkim vrednostima i arhitektonskom nasleđu;
 • razumevanje odnosa između ljudi i građevina, između građevina i njihovog okruženja, kao i razumevanje potrebe da se građevine i prostor međusobno prilagode ljudskim potrebama i merama;
 • konstrukcije građevine, izvođačkih i inženjerskih problema vezanih za projektovanje građevine;
 • strategije očuvanja i održivog razvoja životne sredine kao i svrhe i smisla ostvarivanja ekološki održivog dizajna i zaštite, rehabilitacije i unapređenja okruženja

Odgovarajuća znanja o:

 • metodama  tehnikama istraživanja, pripreme projektnih zadataka za arhitektonski projekat i ocene rezultata;
 • odgovarajuće znanje o istoriji i teorijama arhitekture, kao i o srodnim umetnostima, tehnologijama i humanističkim naukama;
 • primene teorijskih koncepata u kreiranju projektantskih rešenja kroz reflektivni i kritički pristup;
 • fizičkim problemima i tehnologijama, kao i funkciji građevina u cilju obezbeđivanja uslova za unutrašnji komfor i zaštitu od klimatskih uticaja;
 • urbanističkom projektovanju, planiranju i veštinama od značaja za realizaciju procesa planiranja;
 • likovnim umetnostima kao uticaju na kvalitet arhitektonskog i urbanističkog projektovanja i sposobnost njihove kreativne primene;
 • regulatorskim zahtevima koji se odnose na planiranje, projektovanje i izgradnju objekata kao i delatnostima, organizacijama, propisima i procedurama koje se tiču integrisanja planova u celinu sistema planiranja i procesa realizacije arhitektonskog projekta;
 • finansiranju projekata, upravljanju projektima i kontrole troškova izrade projekta

Veštine i sposobnosti:

 • izrade arhitektonskih projekata koji ispunjavaju estetske i tehničke zahteve, različitog obima, složenosti i tipologija u raznovrsnim kontekstima, koristeći više medija izražavanja;
 • koje omogućavaju kreiranje rešenja koja zadovoljavaju zahteve korisnika u okvirima određenim finansijskim ograničenjima i regulativom;
 • konceptualnog i kritičkog pristupa arhitektonskom projektovanju prema potrebi korisnika, koji integriše društvene, ekonomske, estetske i tehničke aspekte

Stečeni akademski naziv

Master inženjer arhitekture

Uslovi za upis na studijski program

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit za Integrisane akademske studije –  Arhitektura.

Ovde možete videti prikaz karakteristika i strukture programa

Integrisane akademske studije – Arhitektura

Studijski program

Više informacija o studijskom programu Integrisanih akademskih studija – Arhitektura možete naći ovde:

© [2013 - 2018] Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski Fakultet | University of Belgrade - Faculty of Architecture