UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Baner3 jun

Fakultet se zahvaljuje na brojnim reakcijama podrške studentima, koje su prethodnih dana stizale putem društvenih mreža i oficijalne adrese Fakulteta.  

Posebno se zahvaljujemo Rektoratu Univerziteta u Beogradu, Zaštitniku građana Republike Srbije, arhitektonskom društvu ŽAD – Žensko arhitektonsko društvo i organizaciji BAB – Balkanski ahitektonski bijenale, stručnim portalima „Gradnja“ i drugim, kao i pojedinačno svim bivšim studentima, kolegama iz zemlje i inostranstva koji su pažljivo pratili zbivanja oko Fakulteta. 

Zahvaljujući svim vašim apelima pridruženim ponovljenom apelu Fakulteta za regularno prijavljivanje slučajeva polne diskriminacije, sada imamo veći broj prijava i u skladu sa Pravilnikom o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja na Univerzitetu u Beogradu po hitnom postupku pokrećemo procedure u skladu sa načelom poverljivosti uz punu zaštitu privatnosti. 

 

 

 

                                                                                                                                        Dekan Fakulteta 

                                                                                                                     Prof. arh. Vladimir Lojanica 

17