УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ ЕСТЕТСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ И РЕМОДЕЛАЦИЈЕ ПЛАТОА ГЛАВНОГ ГРАДСКОГ ТРГА 13. ЈУЛ У ПЉЕВЉИМА

Screenshot 2024-04-15 at 13.47.10

На основу члана 89 и члана 92 став 6 Статута Општине Пљевља („Сл. лист ЦГ – општински прописи”, број 46/2018) и члана 58 Закона о локалној самоуправи („Сл. лист ЦГ“, број 2/2018), Председник општине Пљевља, донео је одлуку о расписивању конкурса за избор иденог решења естетске трансформације фасаде зграде Дома културе и ремоделације платоа главног градског трга у Пљевљима.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА

Основни циљ конкурса је избор најбољег идејног решења естетске трансформације фасаде зграде Дома културе и ремоделације платоа главног градског Трга 13. Јул у Пљевљима.

Од учесника конкурса са очекује да предложе рјешења у складу са наведеним смерницама која ће допријнијети естетској препознатљивости јединственог изгледа и простора фасаде зграде Дома кулуре и главног градског Трга 13. Јул, стављајући га у први план као објекат од великог значаја за изглед најужег градског језгра.

Конкурсни рад мора бити урађен на основу конкурског задатка и осталих прилога који су саставни део конкурса.

КОНКУРСНИ ЗАДАТАК 

Естетска трансформација фасаде зграде Дома културе

У циљу оплемењивања јавног простора креативним решењима, фасада зграде Дома културе у данашњем изгледу не одсликава важност и функцију објекта у којем су смјештене најзначајније установе културе у Оптшини Пљевља (Библиотека, Центар за културу, Музеј, Галерија).

У домену колорита, данашњи изглед зграде доминантно приказује одсуство боје услед избледеле фасаде која је у сивом и розе-љубичастом тону, који су некада били приближни тамно-сивим и бордо нијансама.

Конкурсом се предвиђају идејна рјешења која могу бити у домену комплетно нове боје фасаде, бојених интервенција одређених сегмената, уношења нових бојених површина, осликавања, и осталих ликовних решења која могу утицати на спољашњи изглед објекта.

Управо ове полазишне тачке требају послужити креативним појединцима са стручним звањима из области архитектуре, ликовне уметности, дизајна, али и правним лицима која обављају послове из горенаведених области, да се креативно изразе дајући објекту Дома културе и главном градском тргу другачији естетски утисак јер су у питању једни од централних и највећих објеката у најужем језгру центра града.

Ремоделација платоа главног градског Трга 13. Јул

Услед потребе да се естетском ремоделацијом третира и плато главног градског Трга 13. Јул конкурсни задатак овог дијела конкурса јесте осмишљавање иденог решења цртежа који ће се аплицирати на плато главног градског трга системом полирања потојећих гранитних плоча платоа.

Постојеће стање платоа је изведено мат гранитним плочама које услед матиране текстуре делују сиве боје, те би се њиховим полирањем дошло до тамнијих нијанси које би представљале могућност аплицирања идејног решења цртежа.

Цртеж који треба да буде ауторски рад учесника на конкурсу мора да испуни одређене претпоставке с обзиром на то да ће се систем полирања гранитних плоча које покривају плато вршити у појединачно. Свака плоча која представља дио цртежа полираће се у пуној димензији што ће довести до тога да се цртеж јавља у форми пикселизоване слике.

У овом дијелу конкурсног задатка веома је важно добро анализирати димензију трга и димензије појединачих гранитних плоча.
Идејно решење мора да осликава ауторски израз водећи рачуна о локалном културном контексту.

Данашњи изглед Трга 13. Јул је доминантно сиве боје матираних гранитних плоча, широког платоа без садржаја у централном дијелу.

Димензије платоа трга су: дужина – 53.50m; ширина – 30m. Димензије појединачних плоча су: 40cm X 24 cm

КОНКУРС