UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Priznavanje stranih visokoškolskih isprava

Priznavanje strane visokoškolske isprave jeste postupak kojim se imaocu te isprave utvrđuje pravo u pogledu nastavka obrazovanja, odnosno u pogledu zapošljavanja.

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php


Priznavanje radi nastavka obrazovanja

U postupku priznavanja radi nastavka obrazovanja sprovodi se vrednovanje stranog studijskog programa ili dela studijskog programa radi utvrđivanja prava na nastavak započetog visokog obrazovanja, odnosno prava na uključivanje u nivoe visokog obrazovanja, na odabranom studijskom programu. Vrednovanje stranog studijskog podrazumeva procenjivanja vrste i nivoa postignutih znanja i veština ostvarenih na studijskom programu ili delu studijskog programa koji se izvodi na stranoj visokoškolskoj ustanovi.

Priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja obavlja Univerzitet, u skladu sa Pravilnikom.

Postupak vrednovanja i priznavanja radi nastavka obrazovanja kandidat pokreće predajom zahteva za priznavanjem strane visokoškolske isprave u pisarnicu Univerziteta u Beogradu (Studentski trg 1, Beograd, soba broj 1).

Formular zahteva za priznavanje visokoškolske isprave dostupan je na adresi: http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Obrazac-strani-studijski-i-priznavanje.pdf

Informacije o dokumentaciji koju je potrebno priložiti možete pogledati na adresi: http://www.bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php#postupak

 

Ukoliko je to neophodno, u toku postupka od kandidata može biti zatraženo da podnese i dodatnu dokumentaciju.

Relevantnim podacima smatraju se i podaci koji se nalaze na službenoj internet stranici visokoškolske ustanove koja je izdala diplomu odnosno drugu javnu ispravu.

Na zahtev kandidata, ukoliko je podneta dokumentacija potpuna, Univerzitet izdaje potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja.

Sve dodatne informacije za priznavanje radi nastavka obraѕovanja mogu se dobiti preko elektronske pošte  priznavanje@rect.bg.ac.rs ili putem telefona na broj: 011 3207450.

Priznavanje radi zapošljavanja

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27 /2018 – dr. zakon, 73 /2018, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon) i  Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja (profesionalno priznavanje) sprovodi Agencija za kvalifikacije Republike Srbije preko ENIC/NARIC centra.

Sve informacije u vezi sa priznavanjem stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja mogu se naći na sajtu  Agencija za kvalifikacije Republike Srbije. 

 

Univerzitet_u_Beogradu_crest