UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Priznavanje stranih visokoškolskih isprava

Priznavanje strane visokoškolske isprave jeste postupak kojim se imaocu te isprave utvrđuje pravo u pogledu nastavka obrazovanja, odnosno u pogledu zapošljavanja.

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php


Priznavanje radi nastavka obrazovanja

U postupku priznavanja radi nastavka obrazovanja sprovodi se vrednovanje stranog studijskog programa ili dela studijskog programa radi utvrđivanja prava na nastavak započetog visokog obrazovanja, odnosno prava na uključivanje u nivoe visokog obrazovanja, na odabranom studijskom programu.

Priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja obavlja Univerzitet, u skladu sa Pravilnikom.

Kandidat dostavlja zahtev za priznavanjem strane visokoškolske isprave u pisarnicu Univerziteta u Beogradu (Studentski trg 1, Beograd, soba broj 1).

Dokumentaciju koju je potrebno priložiti možete pogledati na adresi http://www.bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php.

U toku postupka mogu se tražiti i druga dokumenta relevantna za priznavanje isprave.

Relevantnim podacima smatraju se i podaci koji se nalaze na službenoj internet stranici visokoškolske ustanove koja je izdala diplomu odnosno drugu javnu ispravu.

Na zahtev kandidata, ukoliko je podneta dokumentacija potpuna, Univerzitet izdaje potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja.

Sve dodatne informacije za priznavanje radi nastavka obraѕovanja mogu se dobiti preko elektronske pošte milena.colic@rect.bg.ac.rs ili putem telefona na broj: 011 3207437.


Priznavanje radi zapošljavanja

U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik (“Službeni glasnik RS”, br. 99/14), priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja (profesionalno priznavanje) sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije preko ENIC/NARIC centra.

Sve informacije u vezi sa priznavanjem stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja mogu se naći na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.


NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA – Priznavanje stranih visokoškolskih isprava

Univerzitet_u_Beogradu_crest