UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Dokumenti

  • P01. Protokol – o predlaganju studijskog programa (18.02.2013.)
  • P02. Protokol – za dostavljanje predmetnih kurikuluma (18.02.2013.)
  • P03. Protokol – za realizaciju studentskog vrednovanja (18.02.2013.)
  • P04. Protokol – postupka analize rezultata studentskog vrednovanja i predlaganja mera unapređenja (18.02.2013.)
  • P05. Protokol – o postupku dostavljanja i formi godišnjeg izveštaja nastavnika i saradnika o nastavnom, naučno-straživačkom i stručno-umetničkom radu (18.02.2013.)
  • P06. Protokol – o postupku dostavljanja i formi godišnjeg izveštaja rukovodioca departmana o radu departmana (18.02.2013)
  • P07. Protokol – za finansiranje aktivnosti učešća u projektima, naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, objavljivanje monografija i radova u odgovarajućim domaćim i stranim časopisima, zbornicima i monografijama (18.02.2013.)
  • P08. Protokol – o predaji dokumentacije za Veće doktorskih studija Arh. fakulteta (28.11.2016.)