UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Brošura: Master akademske studije - Unutrašnja arhitektura

MASUA

Vrsta i nivo studija

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godina120 ESPB

Studijski program iz oblasti arhitekture se ostvaruje u okviru sledećih obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja:

  • Tehničko-tehnološke nauke;
  • Umetnost;
  • Društveno-humanističke nauke.

Ciljevi studijskog programa

Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti arhitekture i dizajna.

Sticanje profesionalne kvalifikacije za poslove u oblasti arhitektonskog projektovanja unutrašnjih prostora i dizajna u arhitektonskom kontekstu kao i realizacije objekata unutrašnje arhitekture, enterijera i realizacije objekata dizajna.

Sticanje prava na nastavak obrazovanja na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama iz oblasti arhitekture ili srodnih naučnih i umetničkih oblasti.

Master inženjer unutrašnje arhitekture, kvalifikacija je koja omogućava zapošljavanje u oblastima arhitekture unutrašnjih prostora, dizajna i drugim srodnim oblastima, na nivoima poslova koji su u skladu sa stečenim znanjima i veštinama.

Kvalifikacija omogućava rad u oblastima uređenim posebnom regulativom.

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja je sticanje adekvatnih znanja, veština i kompetencija, kao i profesionalne kvalifikacije koja omogućava samostalno i odgovorno bavljenje arhitekturom unutrašnjih prostora, a u skladu sa nacionalnom i regulativom EU.

Stečena diploma na master akademskim studijima unutrašnje arhitekture omogućava završenim studentima i dalje obrazovanje na specijalističkim i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu.

Stečeni akademski naziv

Master inženjer unutrašnje arhitekture

Uslovi za upis na studijski program

Završene odgovarajuće osnovne akademske studije prvog stepena, ostvareno najmanje 180 ESPB i položen prijemni ispit.

Kandidati koji su završili osnovne studije iz druge oblasti polažu diferencijalne ispite u skladu sa posebnim programom.

Ovde možete videti prikaz karakteristika i strukture programa

Master akademske studije Unutrašnja arhitektura

Studijski program

Više informacija o studijskom programu Master akademskih studija Unutrašnja arhitektura možete naći ovde:

© [2013 - 2018] Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski Fakultet | University of Belgrade - Faculty of Architecture