УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Универзитет у Београду - Архитектонски факултет

Адреса:
Булевар краља Александра 73/II
11120 Београд, Србија

тел. бр. +381 11 3225254 
Е: fakultet@arh.bg.ac.rs 

Жиро рачун: 840-1436666-34
Матични број: 07032480
ПИБ: 100252129

Контакт бројеви и емаил адресе

центар/служба контакт особа е-мејл тел. бр.
Студентска служба мр Милица Пејановић  studentskasluzba@arh.bg.ac.rs +381113370199 
Студентска служба – Одељење за специјалистичке и докторске студије Весна Мулић vesnam@arh.bg.ac.rs +381113218736
Општа служба Ивана Гајовић ivana.gajovic@arh.bg.ac.rs +381113218713
Финансијска служба Светлана Толић  svetlana@arh.bg.ac.rs +381113218756 
Редакција вебсајта Александра Јовић redakcijasajta@arh.bg.ac.rs +381113370095
Информационо-документациони центар Мирјана Рибић mikica@arh.bg.ac.rs  +381113218710
Архитектонски рачунарски центар Жељко Павлић zeljko@arh.bg.ac.rs +381113218762
Центар за истраживачку делатност Др Ана Никезић cid@arh.bg.ac.rs  +381113225254
Центар за међународну сарадњу и комуникације Ружица Павлић iro@arh.bg.ac.rs +381113370095

 

Управа Факултета