УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Руководилац Департмана:

арх. Весна Цагић Милошевић, редовни професор

Секретар Департмана:

др Ана Зорић, асистент са докторатом

Контакт е-маил:

Списак наставника и сарадника на Департману за архитектуру:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ

Проф. мр Бранко Павић

Проф. мр Драган Јеленковић

Проф. арх. Владимир Лојаница

Проф. арх. Дејан Миљковић

Проф. мр Милан Вујовић

Проф. арх. Борислав Петровић

Проф. арх. Иван Рашковић

Проф. арх. Горан Војводић

Проф. др ум Милорад Младеновић

Проф. др Мариела Цветић

Проф. арх. Весна Цагић-Милошевић

Проф. арх. Дејан Милетић

Проф. арх. Милан Ђурић

Проф. др Ана Никезић

Проф. арх. Небојша Фотирић

 

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ

В. проф. арх. Александру Вуја

В. проф. др Владимир Миленковић

В. проф. арх. Игор Рајковић

В. проф. мр Зоран Абадић

В. проф. др Јелена Ристић Трајковић

В. проф. др Ђорђе Ђорђевић

В. проф. др Гроздана Шишовић

 

ДОЦЕНТИ

Доц. др Милан Максимовић

Доц. др Мирјана Деветаковић-Радојевић

Доц. арх. Милош Комленић

Доц. др Марија Милинковић

Доц. др Милена Кордић

Доц. др Павле Стаменовић

Доц. др Ивана Ракоњац

Доц. др Верица Kрстић

Доц. др ум Иван Шулетић

Доц. др Снежана Веснић

Доц. др Јелена Ивановић

Доц. др Маја Драгишић

Доц. др Владимир Ковач

Доц. др Ксенија Пантовић

 

АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ

Асис. др Душан Стојановић

Асис. др Јелена Богосављевић

Асис. др Данира Совиљ

Асис. др Ана Зорић

Асис. др Иван Филиповић

Асис. др Немања Кордић

Асис. др Мила Мојсиловић

 

АСИСТЕНТИ

Асис. арх. Бојана Јерковић-Бабовић

Асис. арх. Ивана Ловринчевић

Асис. арх. Христина Стојановић

Асис. арх. Дејан Тодоровић

Асис. арх. Петар Цигић

Асис. арх. Соња Дедић

Асис. арх. Јелена Илић Гајић

Асис. арх. Снежана Златковић

Асис. арх. Никола Поповић

Асис. арх. Сава Кнежевић

Aсис. арх. Вања Спасеновић

Асис. арх. Ђорђе Булајић

Асис. арх. Ђорђе Митровић

Асис. арх. Александра Суботић