УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 249

Ужа научна област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонско и урбанистичко пројектовање

Милан Максимовић (1970) рођен је у Ваљеву, где је завршио основну школу и матурирао у Ваљевској гимназији. Дипломирао је 1996. године и магистрирао 2008. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Докторску дисертацију одбранио је 2013. године са темом Симболички облици стваралачког израза у архитектонском делу. На Архитектонском факултету у Београду запослен је од 1996. године, прво као лице обдарено за научно-истраживачки рад, затим као асистент приправник и као самостални стручни сарадник. Изабран је у звање доцента на Департману за архитектуру Факултета 2008. године.

Као аутор или члан ауторског тима учествовао је на преко 20 архитектонско-урбанистичких конкурса, на којима је и награђиван. Већина радова је излагана и објављена у стручној публицистици. Као аутор и коаутор урадио је преко 10 идејних архитектонских решења и пројеката, од којих су два реализована.

Објавио је ауторску монографију Архитектура и, Архитектонски факултет у Београду, 2008. награђену признањем за публицистику Салона архитектуре у Београду исте године. Уредник је зборника Време архитектуре – архитектура и урбанизам у Ваљеву, Друштво архитеката Ваљева, 2004. и 2010. за који је награђен признањем за публицистику Салона архитектуре у Новом Саду 2004. године. Објавио је више радова и чланака у стручној периодици.