УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

GODISNJAK_ilustracija

Годишњак студентских радова УБ-АФ

Годишњак студентских радова УБ-АФ (UB-FA Students’ Yearbook) је резултат вишегодишње активности развијане на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и настао је са намером да буде један од канала дисеминације и промоције резултата наставног процеса на студијским програмима основног и мастер нивоа. Годишњак је публикација прегледног карактера која на систематизован начин пружа увид у теме, приступе и одговоре на семестралне задатке. Тежња је да се Годишњак приређује на годишњем нивоу архивирањем и презентацијом испитних елабората студената како на предметима типа студио пројекат, тако и осталим предметима чија се методологија заснива на пројектној настави.

AF Files_ilustracija

AF Files

Публикација AF Files резултат је вишегодишње иницијативе развијане у оквиру Центра за истраживачку делатност (ЦИД) Универзитета у Београду, Архитектонског факултета и настала је са намером да буде примарни вид дисеминације студентских резултата на свим нивоима студија и студијским програмима у циљу формирања базе добрих пракси Факултета, праћења развоја студијских програма и актуелних тематских оквира у наставном процесу.

AF Profiles_ilustracija

AF Profiles

Публикација AF Profiles резултат је вишегодишње иницијативе развијане у оквиру Центра за истраживачку делатност (ЦИД) Универзитета у Београду, Архитектонског факултета и настала је са намером да буде примарни вид дисеминације рада истраживачких јединица у циљу формирања пројектног и истраживачког портфолија Факултета. Тежња је да се АФ Профилес приређује на годишњем нивоу систематизованим архивирањем и презентацијом рада истраживачких јединица, као и прегледом пројеката и сарадњи у актуелној академској години.

brosura test 03.indd

АФ Брошуре – Процес наставе и учења на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету је структурисан око култура Студио пројекта. Наставни планови и програми засновани на архитектонском пројектовању, који из године у годину постају све сложенији, чине већину студијских програма. Кроз практично искуство и систем учења заснованог на пројектима, повезан са широким спектром теоријских и истраживачких модула, студенти су припремљени за савремену професионалну праксу. Студијске програме изводи група наставника са искуством у пракси и истраживању, како би се осигурала равнотежа између теоријских и практичних аспеката образовања. Неке од водећих позиција на Архитектонском факултету имају наставници са доказаним професионалним искуством у изградњи пројеката у региону. Њихово искуство и разумевање грађевинске индустрије и законодавства су суштински аспекти који повезују студијске програме са савременом стручном праксом. Истовремено, Архитектонски факултет активно учествује у научноистраживачким пројектима који омогућавају континуирану прилику за нова знања, која се нуде кроз студијске програме и уводе у стручну праксу од стране будућих дипломаца. Са традицијом дужом од сто седамдесет пет година, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет је био центар развоја, промоције и ширења архитектонског знања у региону. 

AF DOSSIER_ILUSTRACIJA_kvadrat

AF Dosije predstavlja zbirku izdanja Univerziteta u Beograda – Arhitektonskog fakulteta na godišnjem nivou. U okviru AF Dosijea predstavljene su publikacije objavljene u toku školske 2022/2023 godine. Izdavačku delatnost UB-AF odlikuje raznovrsnost izdanja koje se ogledaju kroz publikacije namenjene nastavnom procesu (udžbenici); serijske publikacije koje prezentuju rezultate rada nastavnog procesa, monografije stručnog i naučnog karaktera; zbornike stručnih i naučnih skupova; kataloge izložbi; publikacije koje predstavljaju rezultate naučno-istraživačkog rada; kao i naučni časopis UB-AF.