УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Размена студената и наставног особља у програму CEEPUS се првенствено реализује у оквиру институционалних мрежа. Мреже представљају партнерства високошколских установа из земаља чланица CEEPUS програма и њихових организационих јединица и усмерене су ка истраживању одређеног подручја од заједничког значаја за све учеснице. Ова партнерства могу бити груписана према ширим тематским областима. Мрежу чине најмање три високошколске институције из барем три државе чланице CEEPUS-а, при чему једна установа обавља улогу координатора мреже, док су стале установе учествују у мрежи у својству партнера. У пракси је број чланова мреже доста већи, чиме се омогућава сарадња са већим бројем партнерских институција.

Актуелни пројекти:

CROSS/HOUSE