UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Savet Arhitektonskog fakulteta je organ upravljanja koji ima 27 članova, i to 15 članova koje biraju zaposleni, 4 člana iz reda studenata, koje bira Studentski parlament i 8 članova koje imenuje osnivač. Mandat članova Saveta traje četiri godine, osim članova Saveta iz reda studenata koji se biraju na dve godine.

Članovi Saveta:

Predsednik Saveta:

 Redovni profesor Goran Vojvodić

e-mail: goran.vojvodic@arh.bg.ac.rs


Zamenik predsednika Saveta:

 

AF SAVET – spoljni članovi
prof. dr Branislav Ivković
prof. dr Miljan Marašević
prof. dr Ružica Božović
Biljana Jotić
prof. dr Sreten Jelić
prof. dr Goran Krstajić
dr Milica Đurić Jovičić
dr Rajko Perić

AF SAVET – fakultetski članovi
prof. Miljković Dejan
prof. dr Šekularac Nenad
prof. dr Maruna Marija
prof. dr Đukić Aleksandra
prof. dr Đukanović Zoran
prof. Miletić Dejan
v. prof. dr Đukanović Ljiljana
v. prof. dr Nikolić Marko
v. prof. dr Radojević Milan
docent dr um. Šuletić Ivan
docent dr Krstić Verica
docent dr Zeković Bojana
student Staša Cvetković
student Danijela Pantić
student Kosta Stojanović
student Vuk Spalević

vannastavno osoblje
Pavlić Željko