UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predsednik Saveta:

prof. arh. Dejan Miljković
e-mail:

Zamenik predsednika Saveta:

v.prof. mr Milan Vujović
e-mail: milan.vujovic@arh.bg.ac.rs

Članovi Saveta:

Žaklina Gligorijević, dipl.ing.arh.
e-mail: zaklina.gligorijevic@urbel.com

prof. mr Tihomir Obradović, dipl.ing.arh.
e-mail: tihomir@aur.co.rs

prof. dr Aleksandar Gajić, Mašinski fakultet u Beogradu
e-mail: agajic@mas.bg.ac.rs

prof. dr Eva Vaništa-Lazarević
e-mail: eva@arh.bg.ac.rs

v.prof. dr Jelena Ivanović-Šekularac
e-mail: jelenais@arh.bg.ac.rs

v.prof. arh. Borislav Petrović
e-mail: bpetrovic@arh.bg.ac.rs

v.prof. dr Aleksandra Stupar
e-mail: stupar@arh.bg.ac.rs

v.prof. dr Mariela Cvetić
e-mail: mc@arh.bg.ac.rs

v.prof. dr Žikica Tekić
e-mail: ztekic@arh.bg.ac.rs

v. prof. dr Biserka Mitrović
e-mail: biserka@arh.bg.ac.rs

doc. arh. Igor Rajković
e-mail: igor.fakultet@arh.bg.ac.rs

doc. dr Milan Radojević
e-mail: milan@arh.bg.ac.rs

doc. mr Nataša Ćuković Ignjatović
e-mail: natasa@arh.bg.ac.rs

Obrad Kuzmanović
e-mail: obrad@arh.bg.ac.rs

Danijel Stepić
e-mail:

Vanja Malevanov – Potpredsednik SPAF
e-mail: vanja.malevanov@hotmail.com

Angela Faggiani – Sekretar SPAF
e-mail: faggiani.angela@gmail.com

Katarina Raković – Predsednik SPAF
e-mail: rakovickatarina09@gmail.com

Stevo Marijanović
e-mail: