UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predsednik Saveta:

prof. arh. Dejan Miljković
e-mail:

Zamenik predsednika Saveta:

prof. dr um. Milorad Mladenović
e-mail: milorad@arh.bg.ac.rs

Članovi Saveta:

Žaklina Gligorijević, dipl.ing.arh.
e-mail: zaklina.gligorijevic@urbel.com

prof. mr Tihomir Obradović, dipl.ing.arh.
e-mail: tihomir@aur.co.rs

prof. dr Aleksandar Gajić, Mašinski fakultet u Beogradu
e-mail: agajic@mas.bg.ac.rs

prof. dr Eva Vaništa-Lazarević
e-mail: eva@arh.bg.ac.rs

v.prof. arh. Borislav Petrović
e-mail: bpetrovic@arh.bg.ac.rs

v.prof. dr Aleksandra Đukić
e-mail: adjukic@afrodita.rcub.bg.ac.rs

v.prof. dr Aleksandar Rajčić
e-mail: rajcic@arh.bg.ac.rs

v.prof. dr Ksenija Lalović
e-mail: ksenija.lalovic@arh.bg.ac.rs

v. prof. dr Biserka Mitrović
e-mail: biserka@arh.bg.ac.rs

v. prof. arh. Nebojša Fotirić
e-mail: fotiric@arh.bg.ac.rs

doc. dr Ruža Okrajnov Bajić
e-mail: ruza@arh.bg.ac.rs

doc. dr Nataša Ćuković Ignjatović
e-mail: natasa@arh.bg.ac.rs

doc. dr Grozdana Šišović
e-mail: grozdana.sisovic@arh.bg.ac.rs

doc. dr Tatjana Jurenić
e-mail: tanja@arh.bg.ac.rs

doc. dr Marko Nikolić
e-mail: marko@arh.bg.ac.rs

Obrad Kuzmanović
e-mail: obrad@arh.bg.ac.rs

Jana Dimitrijević
e-mail:dimitrijevic.jana7@gmail.com

Sofija Spajić – Potpredsednik SPAF
e-mail: sofijaspaic@yahoo.com

Uroš Milenković – Sekretar SPAF
e-mail: uros11milenkovic@gmail.com

Đorđe Bulajić – Predsednik SPAF
e-mail: dj.bulajic@hotmail.com