УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Савет Архитектонског факултета је орган управљања који има 27 чланова, и то 15 чланова које бирају запослени, 4 члана из реда студената, које бира Студентски парламент и 8 чланова које именује оснивач. Мандат чланова Савета траје четири године, осим чланова Савета из реда студената који се бирају на две године.

Чланови Савета:

Председник Савета:

 Редовни професор Горан Војводић

е-маил: goran.vojvodic@arh.bg.ac.rs


Заменик председника Савета:

 Ванредни професор Шишовић Гроздана

е-маил:  grozdana.sisovic@arh.bg.ac.rs

 

АФ САВЕТ – спољни чланови
проф. др Бранислав Ивковић
проф. др Миљан Марашевић
проф. др Ружица Божовић
Биљана Јотић
проф. др Сретен Јелић
проф. др Горан Крстајић
др Милица Ђурић Јовичић
др Рајко Перић

АФ САВЕТ – факултетски чланови
проф. Миљковић Дејан
проф. др Шекуларац Ненад
проф. др Маруна Марија
проф. др Ђукић Александра
проф. др Ђукановић Зоран
проф. Милетић Дејан
в. проф. др Ђукановић Љиљана
в. проф. др Николић Марко
в. проф. др Радојевић Милан
доцент др ум. Шулетић Иван
доцент др Крстић Верица
доцент др Зековић Бојана
студент Сташа Цветковић
студент Данијела Пантић
студент Коста Стојановић
студент Вук Спалевић

ваннаставно особље
Павлић Жељко