УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Адреса службе:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Служба техничко – хигијенског одржавања
други спрат
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд

Руководилац службе техничко-хигијенског одржавања:

Ивана Гајовић, дипл. правник
Секретар Факултета
ivana.gajovic@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218713

Тим:

 

Драган Јевтић
домар
тел. бр. +381 11 3218780

Биљана Гашић
хигијеничар

Фериза Камберовић
хигијеничар

Далиборка Исаиловић
хигијеничар

Данијела Љубовић
хигијеничар

Милена Симић
хигијеничар

Оливера Стефановић
хигијеничар

Јелена Јацић
хигијеничар

Вуксановић Слађана
хигијеничар[/one_half_last]

Служба техничко-хигијенског одржавања обавља следеће послове:

  • одржавања просторија, инсталација и опреме;
  • хигијенског одржавања простора Факултета;
  • противпожарне заштите;
  • загревање просторија и
  • друге послове из делатности службе.

Радом службе руководи Секретар Факултета.