УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Адреса центра:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Центар за међународну сарадњу и комуникације
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд
Тел: +381 11 3370 095
Email: iro@arh.bg.ac.rs

Тим:

Ружица Павлић, дипл. филолог
Координатор за акредитацију, међународне уговоре и студентску мобилност
Тел: +381 11 3218 767
Email: ruca@arh.bg.ac.rs

Александра Јовић, маст. менаџ. – култура и медији
Дизајнер интернет презентације и портала
Тел: +381 11 3370 095
Email: redakcijasajta@arh.bg.ac.rs

Центар за међународну сарадњу и комуникације је оперативна јединица у саставу Архитектонског факултета у Београду формирана са циљем да: координира наступ Факултета на међународној академској сцени; подстиче развој међународних активности Факултета у области основне, дипломске и последипломске наставе, научно-истраживачког и уметничког рада и рада на међународним пројектима са посебним фокусом на међународне пројекте за унапређење наставног процеса и мобилности; учествује у процесу акредитације наставних програма.

Центар остварује сарадњу са партнерима и свим битним доносиоцима одлука на локалном и националном нивоу: Универзитет у Београду, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Министарство културе и информисања Републике Србије, Град Београд, амбасаде и инострани културни центри, ЕРАЗМУС+ канцеларија за Србију, Делегација Европске Уније у Србији, остали универзитети, струковна удружења, невладине организације, бизнис сектор и многи други.

У Центру се обављају следећи послови:

• подстицање развоја међународних активности Факултета у области основне, дипломске, и последипломске наставе, научно-истраживачког рада и рада на међународним пројектима;

• успостављање, неговање и развијање сарадње са другим факултетима, и универзитетима у иностранству, као и са међународним организацијама које се баве високошколским питањима;

• иницирање, подржавање, информисање и саветовање наставника, сарадника, ненаставног особља и студената Факултета у вези са укључењем у различите пројекте међународне сарадње;

• праћење развоја и понуде међународних пројеката размене, као и међународних образовних пројеката и пројеката развоја: ЕRASMUS+, HORIZON 2020, IPA и сл;

• успостављање међународних билатералних/мултилатералних облика академске и научне сарадње Факултета са институцијама из иностранства;

• организовање усавршавања наставног и ненаставног особља у иностранству;

• организовање и праћење међународне размене (мобилност) студената која се спроводи кроз Факултет;

• организовање и признавања страних високошколских исправа и вредновање страних студијских програма у областима матичности Факултета у сарадњи са другим телима и службама Факултета/Универзитата;

• организовање и спровођење послова везаних за домаћу и међународну акредитацију Факултета у сарадњи са другим телима и службама Факултета/Универзитата;

• кореспонденција са страним високошколским установама;

• анализа и праћење резултата међународне сарадње Факултета;

• организовање и спровођење учешћа Факултета на домаћим и међународним изложбама и сајмовима;

• организовање изложбених активности и координација програма галерије АУЛА Факултета;

• ажурирање базе података везане за међународне активности Факултета;

• координација информативних активности између Факултета и јавности (контакт са медијима, стручном јавношћу, органима власти и управљања и партнерима у земљи и иностранству);

• координација сарадње са Сектором за међууниверзитетску и међународну сарадњу Универзитета у Београду;

• координација међународне размене литературе и информација;

• организује опремање, одржавање и коришћење просторија Центра за међународну сарадњу и комуникације;

• припрема периодичних извештаја о раду Центра за потребе Управе и Већа Факултета;

• обављају други послови утврђени општим актима Факултета.

Центар за међународну сарадњу и комуникације послује у директној координацији са Продеканом за међународну сарадњу који на стратешком нивоу успоставља циљеве рада канцеларије.