УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Адреса финансијске службе:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Финансијска служба
други спрат, соба 207
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд

Радно време финансијске службе:

од 8.30 до 16 часова сваког радног дана.

Руководилац финансијскe службe:

Светлана Толић, спец. менаџер
шеф
тел. бр. +381 11 3218756

Тим:

Ана Радичевић
финансијско-рачуноводствени аналитичар
тел. бр. +381 11 3218764

Мирела Пржуљ, диломирани економиста
Финансијско-рачуноводствени аналитичар
тел. бр. +381 11 3218764

Драгана Љубић
референт за финансијско-рачуноводствене послове
тел. бр. +381 11 3218764

 

Финансијска служба врши следеће послове:

 • води финансијско и материјално књиговодство, књиговодство основних средстава и књиговодство личних доходака;
 • евидентира и утврђује укупан приход, материјалне трошкове, доходак, законске и уговорне обавезе, чист приход, зараде запослених и њихову расподелу;
 • евидентира и утврђује укупан приход, материјалне трошкове, ауторске хонораре и исплате других накнада спољним сарадницима и исплате зарада запосленима на научно-истраживачким и стручно-уметничким задацима, курсевима, на свим степенима студија и сл.;
 • израђује предлоге финансијских планова, периодичних обрачуна и завршних рачуна;
 • прати кретање средстава и извора средстава;
 • израђује анализе о раду и пословању из свог домена;
 • израђује анализе за образовање цена услуга;
 • израђује калкулације за расподелу средстава за рад на задацима;
 • врши и друге материјално-финансијске послове и
 • обавља и друге послове утврђене Статутом Факултета.