УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Адреса опште службе:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Општа служба
други спрат, соба 207
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд

Радно време опште службе:

од 9 до 16 часова сваког радног дана.

Руководилац опште службe

Ивана Гајовић, дипл. правник
Секретар Факултета
ivana.gajovic@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218713

Тим:

Валентина Мишковић, економиста
виши стручнотехни. сарадник за остале делатности
е-маил: vanja@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218704

Тања Дрљевић Ралевић, дипл.политиколог
службеник за јавне набавке
тел. бр. +381 11 3218767

Ана Божић Вукојевић, маст. економиста
Општа служба – Општи послови
Службеник за јавне набавке
javne.nabavke@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218767

Марија Ђуровић, дипломирани економиста – менаџер за ревизију
Општа служба – Кабинет декана
Пословни секретар
тел. бр. +381 11 3225254

Стојановић Тамара, техничар
курир
тел. бр. +381 11 3218711

Зорица Петровић, трговачки техничар
курир
тел. бр. +381 11 3218711

Драгана Анђелковић, саобраћајни техничар
курир
тел. бр. +381 11 3218711

Општа служба обавља следеће послове:

  • у вези са радом органа управљања и стручних органа Факултета;
  • кадровске;
  • административне;
  • у вези са осигурањем Факултета и запослених;
  • архивирања опште архиве;
  • део набавки за потребе Факултета;
  • јавних набавки и безбедности и здравља на послу;
  • курирске и друге послове из делатности службе.

Радом службе руководи Секретар Факултета.