УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Статут Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

Статут Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (Пречишћени текст) (12.07.2023.)
Одлука о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду  Архитектонског факултета (27.03.2024)

Статут Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (Пречишћени текст) (25.02.2022.)
Одлука о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду  Архитектонског факултета (17.11.2021)
Одлука о изменама и допунама Статута Архитектонског факултета у Београду (13.01.2021)

Статут Архитектонског факултета у Београду (06.07.2018) – у примени од 20.12.2018.

Статут Архитектонског факултета у Београду (Пречишћени текст) (10.07.2017)
Одлука Савета Факултета о изменама и допунама Статута Архитектонског факултета у Београду (30.01.2017)

Статут Архитектонског факултета у Београду (Пречишћени текст) (09.10.2015)


Статут Универзитета у Београду

Статут Универзитета у Београду (28.02.2018, Гласник Универзитета у Београду, бр. 201)

Статут Универзитета у Београду (Пречишћени текст) (17.07.2015, Гласник Универзитета у Београду, бр. 186)

Одлука Сената Универзитета у Београду о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Архитектонског факултета у Београду (12.04.2017)

Одлука о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду (07.03.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 189)

 


Више информација: Прописи Универзитета у Београду