УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

У складу са Програмом научноистраживачког рада Универзитета у Београду – Архитектонског факултета за период од 2020-2024. године, конципираног и усвојеног у складу са Законом о науци и истраживању („Службени гласник Републике Србије”, број 49/19) и Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2020. до 2024. године – истраживања за иновације („Службени гласник РС”, број 25 од 9. марта 2016.), као и у складу са намером да се обезбеди оперативна организациона инфраструктура за реализацију научноистраживачких активности, у току 2020. године Универзитет у Београду – Архитектонски факултет је реализовао структурну поделу истраживача који су део Програма институционалног финансирања којим се остварује општи интерес за Републику Србију (Члан 12, Став 3, Тачка 13, Закона о науци и истраживању – „Службени гласник Републике Србије”, број 49/19) по истраживачким једницама, односно истраживачким лабораторијама под окриљем Центра за истраживачку делатност (ЦИД).

Основни задатак Истраживачких јединица (ИЈ) усмерен је на:

  • развој и спровођење општих и примењених истраживања у различитим ужим научним областима и тематским оквирима у односу на примарну област архитектуре и урбанизма,
  • конципирање пројектних идеја и аплицирање за различите националне и међународне програме истраживања, и
  • укључивање младих истраживача и студената докторских студија у научноистраживачки рад.

Др Владимир Мако,
Редовни професор
Др Ирена Кулетин Ћулафић,
Доцент

Др Владан Ђокић,
Редовни професор

Др Лидија Ђокић,
Редовни професор

Владимир Лојаница,
Редовни професор

Др Јелена Ивановић Шекуларац,
Редовни професор

Др Марко Николић,
Ванредни професор

Др Ненад Шекуларац,
Редовни професор

Др Марија Маруна,
Редовни професор

Др Александар Игњатовић,
Ванредни професор

Др Александра Ђукић,
Ванредни професор

Др Ксенија Лаловић,
Ванредни професор

Др Урош Радосављевић,
Ванредни професор

Др Јелена Живковић,
Ванредни професор

Др Ана Никезић,
Ванредни професор


Др Зоран Ђукановић,
Ванредни професор

Др Душан Игњатовић,
Ванредни професор

Др Александар Виденовић,
Ванредни професор

Др Будимир Судимац,
Ванредни професор

Др Наташа Ћуковић Игњатовић,
Ванредни професор

Др Данијела Миловановић Родић,
Доцент

Др Владимир Михајлов,
Ванредни професор

Др Радојко Обрадовић,
Ванредни професор

Иван Рашковић,
Редовни професор

Мр Бранко Павић,
Редовни професор

Др Невена Дебљовић Ристић,
Доцент