UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Adresa opšte službe:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Opšta služba
drugi sprat, soba 207
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd

Radno vreme opšte službe:

od 9 do 16 časova svakog radnog dana.

Rukovodilac opšte službe

Zoran Jović, dipl. pravnik
Sekretar
e-mail: grmija@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218713

Tim:

Valentina Mišković, ekonomista
sam.ref. opštih poslova
e-mail: vanja@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218704

Tanja Drljević Ralević, dipl.politikolog
tehnički sekretar
tel. br. +381 11 3218767

Zorica Berat, daktilograf Ib klase
pomoćnik tehničkog sekretara
e-mail: zorica@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218700

Danica Raković
ref. opštih poslova i nabavke
tel. br. +381 11 3218707

Svetlana Urošević, daktilograf
kurir
tel. br. +381 11 3218711

Zorica Petrović, trgovački tehničar
kurir
tel. br. +381 11 3218711

Dragana Anđelković, saobraćajni tehničar
kurir
tel. br. +381 11 3218711

Opšta služba obavlja sledeće poslove:

  • u vezi sa radom organa upravljanja i stručnih organa Fakulteta;
  • kadrovske;
  • administrativne;
  • u vezi sa osiguranjem Fakulteta i zaposlenih;
  • arhiviranja opšte arhive;
  • deo nabavki za potrebe Fakulteta;
  • javnih nabavki i bezbednosti i zdravlja na poslu;
  • kurirske i druge poslove iz delatnosti službe.

Radom službe rukovodi Sekretar Fakulteta.