УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Продекан за акредитацију и праћење квалитета,
редовни професор

Департман за архитектуру

Број кабинета: 252

Ужа научна (уметничка) област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонско и урбанистичко пројектовање; архитектура унутрашњег простора; регулатива за област архитектуре и урбанизма

Весна Цагић Милошевић (1970.) дипломирала је на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет. Од 1996. године запослена је на Департману за Архитектуру, од 2020. у звању редовног професора.

Ангажована је у настави на студијским програмима Основних и Мастер академских студија архитектура, Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектура и Мастер академских студија архитектура унутрашњег простора.

Паралелно са педагошким и истраживачким радом, професионално ангажовање усмерено је на области архитектонског и урбанистичког пројектовања и пројектовања ентеријера.

Ауторка је, самостално или као члан различитих ауторских тимова, преко 20 реализованих архитектонских објеката, публикованих у стручним часописима и монографијама: зграда Владе Републике српске у Бања Луци, реализована по првонаграђеном решењу међународног архитектонског конкурса; пословна зграда у Таковској улици бр. 23-25 у Београду; Стамбено пословни комплекс у Улици Гоце Делчева у Новом Београду. Ауторка је и великог броја ентеријера: реконструкција и ентеријер Биоскопа „Фонтана“ у Новом Београду.

Учесница је и добитница више награда на међународним и домаћим архитектонско – урбанистичким конкурсима.

Излагала је на великом броју домаћих и међународних изложби, смотри и конференција из области архитектуре и урбанизма.

Добитница је награде “Вечерњих Новости” 2009. године за пословни објекат у Таковској улици бр.23-25 у Београду и признања у категорији Ентеријер 37. Салона архитектуре 2015. године за ентеријер ресторана “Лагано” у Београду.

Истраживачки рад резултирао је већим бројем текстова у зборницима радова, монографским публикацијама и стручним часописима. Ауторка је две монографске публикације: Архитектура – стварање у простору и времену (2009) и Закони за архитектуру и урбанизам у Србији од 1945 до 2012 (2014)

Активно учествује у раду домаћих и интернационалних, струковних и професионалних организација и њихових радних тела. Од 2013. председница је Управног одбора Друштва архитеката Београда.