УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за архитектуру

Број кабинета: 244

Ужа научна (уметничка) област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонско пројектовање, елементи пројектовања

Зоран Абадић (рођен 1969. у Београду) дипломирао је 1997. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Од 2000. године је запослен на Архитектонском факултету у Београду у звању асистента приправника а од 2006. године у звању самосталног стручног сарадника. Од 2010. године ради у настави у звању доцента на Департману за архитектуру у оквиру Основних и Мастер академских студија на предметима Елементи пројектовања, Студио пројекат, семинар, радионица. Године 2020. је изабран у звање ванредног професора. Самосталну архитектонску праксу 1X2STUDIO основао је 2005. године у Београду.

Добитник је јавних признања : Награда Салона архитектуре, Нови Сад 2006. у категорији ентеријер- реализација за реконструкцију Суднице бр.1 – Палата правде, Београд ; Grand Prix 30. Салона архитектуре, Београд 2008. у категорији архитектура за објекат социјалног становања, Ваљево 2007. ; Награда 37. Салона архитектуре, Београд 2015. у категорији публикације за монографију Упутство за дефинисање модела типског суда за Основни и Виши суд Републике Србије и награда на јавним националним и међународним конкурсима на којима континуирано учествује.

Аутор је монографије ЕЛЕМЕНТИ – размишљања остварења и модели (Београд 2010. Архитектонски факултет у Београду) и коаутор монографије Упутство за дефинисање модела типског суда за Основни и Виши суд Републике Србије (Београд 2014. Графолик).

Остварења су излагана на више националних и међународних изложби : Салон архитектуре у Београду 1994-2015. ; Vers de Nouveaux Logements Sociaux 2, Towards Social Housing, Palais de Chaillot, Paris, France, 2012- 2013., публикована у великом броју стручних националних и међународних публикација и презентована на стручним скуповима по позиву.

Члан је : RIBA, УАС, УЛУПУДС, ИКС, МЕНСА, ДАБ.

Од 2012. године у оквиру програма Министарства правде Републике Србије ; Унапређење доступности правде у Републици Србији ради на програмима и пројектима реконстукције и изградње правосудних објеката Републике Србије.

http://www.1x2studio.com
https://fvm.academia.edu/ZoranAbadić