УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 248

Ужа научна област:
геометрија архитектонске форме

Области истраживања:
теорија категорија – кохеренција , прости политопи, комбинаторика, геометрија архитектонске форме, геометријска интерпретација математичких концепата, параметарско моделовање коришћењем графичко-алгоритамског едитора Grasshopper

Јелена Ивановић (1985), дипломирала је на Математичком факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9.79 и стекла звање дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика (2010), након чега је уписала докторске академске студије, студијски програм Математика (2010). Завршила је докторске студије са просечном оценом 10.0 и у процесу је писања докторске дисертације под називом Кохеренција и прости политопи. Током својих студија, била је добитник више награда Математичког факултета најуспешнијим студентима и стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте докторских студија (2010 – 2013).

Учесник је научног пројекта Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, енергетици, телекомуникацијама, е-управи и заштити националне баштине, пројекат бр.III 44006 финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Члан je Српског друштва за геометрију и графику SUGIG и Српског друштва за чисту и примењену логику.

На Архитектонском факултету Универзитета у Београду, учествује у настави на предметима Математика у архитектури (основне студије), Семинар Математика (мастер студије), Параметарско моделовање (основне студије), Параметарско моделовање 1 (мастер студије) и Параметарско моделовање 2 (мастер студије).

Као коаутор објавила је: Syntactic aspects of hypergraph polytope (2018, са Currien, P.L., Обрадовић, Ј.), Modeling of Focal-Directorial Surfaces for Aplication in Architecture (2017, са Петрушевски, Љ., Петровић, М., Деветаковић, М.), Истраживања могућих унапређења у образовању архитеката – интегрисање електонског учења и параметарског моделовања у наставу урбаног дизајна (2013, са Деветаковић, M.,Арсић, П., Петрушевски, Љ.), Параметарско моделовање урбанистичких склопова коришћењем графичког алгоритамског едитора (2011, са Петрушевски, Љ., Деветаковић, M., Арсић, П., Николић, И., Перић, A.), Integration of E-learning Concepts in Architectural Geometry Courses (2012, са Деветаковић, M., Митровић, Б., Петрушевски, Љ.), The Box Packing – A Mathematical Concept Interpreted Architecturally (2011, са Деветаковић, M., Петрушевски, Љ..), Genetic algorithms – problem solving in architecture and urbanism (2011, са Петрушевски, Љ., Деветаковић, M.).

У оквиру кабинета за Математику, архитектонску геометрију и CAAD, за потребе наставе и науке реализовала је више значајних софтверских апликација (Јаva, Grasshopper, VB.Net Script): Ars Longа, Силаши полиедар, Spiraling Анимација, Packing Анимација, Атрактори, Box Packing концепт, Генетски алгоритми.