УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 248

Ужа научна област:
геометрија архитектонске форме

Области истраживања:
геометрија архитектонске форме, геометријска интерпретација математичких концепата, параметарско моделовање, математичка логика – теорија доказа и теорија категорија

Јелена Ивановић (1985), дипломирала је на Математичком факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9.79 и стекла звање дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика (2010), након чега је уписала докторске академске студије, студијски програм Математика (2010). Досадашња просечна оцена 10.0. Током својих студија, била је добитник више награда Математичког факултета најуспешнијим студентима и стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте докторских студија (2010 – 2013).

Учесник је научног пројекта Репрезентација логичких структура и формалних граматика и њихове примене у рачунарству, пројекат бр.174026 финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

На Архитектонском факултету Универзитета у Београду, учествује у настави на предметима Математика у архитектури (основне студије), Семинар Математика (мастер студије) и Параметарско моделовање (мастер студије).

Као коаутор објавила је: The Box Packing – A Mathematical Concept Interpreted Architecturally (2011, са Деветаковић, М., Петрушевски, Љ.), Genetic algorithms – problem solving in architecture and urbanism (2011, са Петрушевски, Љ., Деветаковић, М.), Параметарско моделовање урбанистичких склопова коришћењем графичког алгоритамског едитора (2011,са Петрушевски, Љ., Деветаковић, М., Арсић, П., Николић, И., Перић, А.), Integration of E-learning Concepts in Architectural Geometry Courses (2012, са Деветаковић, М., Митровић, Б., Петрушевски, Љ.), Истраживања могућих унапређења у образовању архитеката –интегрисање електронског учења и параметарског моделовања у наставу урбаног дизајна (са Деветаковић, М.,Арсић, П., Петрушевски, Љ.).

У оквиру кабинета за Математику, архитектонску геометрију и CAAD, за потребе наставе и науке реализовала је више значајних софтверских апликација (Јаva, Grasshopper, VB.Net Script): Ars Longа, Силаши полиедар, Spiraling Анимација, Packing Анимација, Атрактори, Box Packing концепт, Генетски алгоритми.