УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 341а

Ужа научна област:
савремена архитектура и архитектонско пројектовање

Области истраживања:
савремене теорије архитектуре и процес архитектонског пројектовања

Ана Зорић, рођена је у Новој Вароши 1990, где завршава основну и средњу школу. Основне академске студије Архитектуре завршила је 2012, а Мастер академске студије Архитектура 2014. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где је исте године уписала докторске студије.

Искуство у настави на Департману за архитектуру на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету стекла је кроз рад у својству студента демонстратора (2012, 2013, 2014, 2015) на Основним академским студијама и Мастер академским студијама, потом у својству сарадника у настави, на Основним и Мастер академским студијама 2015. У звање асистента за ужу научну односно уметничку област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура изабрана је на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету 2016.

Као аутор је излагала радове на више националних и међународних изложби у области уметности, архитектуре и урбанизма. Неке од њих су: 36. међународни Салон Архитектуре у Београду (2014), 37. међународни Салон Архитектуре у Београду (2015), 23. Салон Урбанизма у Нишу (2014), 24. Салон Урбанизма у Београду (2015), International Architectural Festival “Eco – Shore” у Москви (2014), изложба “Garden Cities for Tomorrow” у оквиру IFHP (International Federation of Housing and Planning) конгреса у Лондону (2013). Активан је излагач и добитник неколико националних признања у области ликовних уметности.

Као члан Радне групе Архитектонског факултета, један је од аутора иницијативе Нови модели становања за угрожене у поплавама у оквиру које је организован стручни скуп и радионице на којима је учествовало преко 120 студената Универзитета у Београду, релевантни стручњаци са 6 факултета као и представници државних институција. Иницијатива Нови модели становања за угрожене у поплавама публикована је и презентована у Београду и Обреновцу, и добила је и Специјално признање 23. међународног Салона Урбанизма у Београду (2014), као и Специјалну препоруку Савета 37. Салона архитектуре у Београду за Афирмативни догађај године у архитектури (2015).

http://anazoricarh.tumblr.com/