УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Продекан за науку, доцент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 346а

Ужа научна област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонско и урбанистичко пројектовање

Ана Никезић (1973) је, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, магистрирала (2001) и докторирала (2006) са темом Трансформација концепта урбане куће у условима регенерације градског центра на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету.

Ангажована је на предметима Мастер дизајн студио, Радионица на 1. години Мастер академских студијa, на Семинарима на 2. години Мастер академских студија, као и на изборним предметима на основним, мастер и докторским студијама. У оквиру дизајн студија испитује граничне могућности деловања архитектуре у сложеном контексту постмодерног урбаног пејсажа. Кроз изборне предмете афирмише савремену свакодневицу и начин живота у граду, као и различите архитектонске стратегије регенерације градског центра.

Активан је члан тима истраживача ангажованих на научно-истраживачким пројектима финансираним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Стручне и научне радове публикује у националним и интернационалним стручним зборницима конференција, монографијама и часописима.

E: doctoral.school@arh.bg.ac.rs