УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Продекан за науку и сарадњу са Универзитетом,
Редовни професор

Департман за архитектуру

Број кабинета: 346а

Ужа научна област:
архитектонско пројектовање

Области истраживања:
урбано становање, архитектура и природа, одрживост и наслеђе

Ана Никезић живи и ради у Београду. Доктор је наука у области архитектуре и урбанизма (2006).

Има преко 19 година искуства у настави у области Архитектонског и урбанистичког пројектовања и преко 14 година искуства у раду на научно-истраживачким пројектима у оквиру исте институције. Од 2010. године учестује као члан и ментор на изради докторских теза.

Од 2015. године је продекан за последипломске студије.

Течно говори и професионално користи енглески. Пасивно користи француски језик.

Учествовала је у припреми и реализацији више научно-истраживачких пројеката финансираних од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

Има преко 30 публикованих радова у монографијама, часописима и на саветовањима међународног значаја. Аутор је књиге: Формати за урбани живот – Породична кућа у савременом граду и уредник и један од аутора научне монографије Простори игре – Кошутњак: Пројектовање у светлу климатских промена у издању Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Учествовала је и била награђивана на више урбанистичко-архитектонских конкурса и изложби у области архитектуре. Своја истраживања и архитектонске конкурсе редовно излаже на Салону Архитектуре и на Салону Пејзажне архитектуре.

Била је члан организационог и научног одбора на више националних и међународних конференција. Учествовала је у великом броју међународних и националних радионица. Члан је друштва архитеката Србије од 2003. године и члан Инжењерске коморе од 2004. године. Посебно је интересује повезивање теоретске и практичне димензије пројектовања и архитектуре уопште.

Непосредан рад са студентима представља посебно задовољство и прилику за стицање нових искустава и за продубљивање сопственог знања. Посебна академска пажња посвећена је теми односа између архитектуре и природе, архитектуре и урбане културе (начин живота), као и теми друштвено одговорног архитектонског образовања заснованог на интердисциплинарном приступу.

E: doctoral.school@arh.bg.ac.rs

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nikezi%C4%87%2C+Ana

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nikezic%2C+Ana