УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 251

Ужа научна (уметничка) област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонско пројектовање, историја и теорија архитектуре, методологија архитектонског истраживања и пројектовања, критичка и посткритичка архитектонска теорија и пракса

Марија Милинковић (1973) дипломирала је 1998. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (УБАФ) и на Московском архитектонском институту (МАРХИ). Магистрирала је 2007, са темом Критичка пракса архитекта Николе Добровића: дубровачки период (1934-1943), и докторирала 2013, са темом Архитектонска критичка пракса: теоријски модели, на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, под менторством др Љиљане Благојевић, ванредног професора УБАФ. Добитница је специјалног признања Никола Добровић за дипломски рад (УБАФ, 1998) и награде Милорад Мацура за најбољу магистарску тезу (ИАУС, 2007).

Аутор је више радова који су публиковани у референтним домаћим и међународним часописима и излагани на међународним конференцијама: „Духовни модул” архитекте Николе Добровића: анализа модуларне координације на примеру два пројекта из дубровачког периода (Архитектура и урбанизам, Београд, 2005); The Beauty of Production: Module and Its Social Significance [са Љ. Благојевић], (ARQ, Cambridge, 2014); Architect as Actor and Spectator: A Pedagogical Essay in Thinking Outside of Typologies (Theory by Design, Antwerp, 2012).

Стручну пројектантску праксу (1998-2003) стекла је у архитектонском бироу Бранислава Митровића, професорa емеритуса УБ. Као члан ауторских тимова добитница је више награда и признања на архитектонско-урбанистичким конкурсима, радове је излагала на неколико изложби, и аутор је и коаутор два изведена архитектонска пројекта.

Педагошко искуство стицала је од 1998. године на УБАФ кроз упоредан и континуиран рад у архитектонском пројектантском студију и на предметима из области архитектонске историје и теорије. Такође, учествовала је у организацији изложби, студентских радионица и семинара, програма гостујућих предавања (академске 2013/2014 и 2014/2015 године) и међународних научних конференција у организацији УБАФ (2012, 2013 и 2015).

др Марија Милинковић | Фото: Милица Лопичић